Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Kıral Midas’ın mezarı nerededir?

“Yangından hemen sonra Yukarı Kent İ.Ö. 8.yüzyılda tekrar imar edilir. Taş işlemeciliği daha da özenli hale gelir ve mimari çok daha anıtsal bin görünüm kazanır. Kentin yenidn kuruluşu ile hemen hemen aynı zamanda, 12 metre yüksekliğinde, görece büyük bir tümülüs dört, beş yaşlarında bir çocuğun mezarı olarak inşa edilir. Mezarda bulunan eşyaların çoğu yetişkin mezarlarından bilinen mezar hediyeleridir. Ancak işin dokunaklı yanı oyuncağa benzeyen kimi eşyaların da mezara konmuş olmasıdır. Oyuncak olabilecek eşyalar arasında tahtadan hayvanlar vardır. Bunlardan biri Suriye_Hitit tarzı aslan ve boğa karışımı bir heykelciktir.

Çocuk mezarından daha sonra yapıldığı anlaşılan bir başka tümülüs ise Gordion’dakilerin en büyüğüdür. Günümüzde erozyondan aşınmış haliyle tümülüsün yüksekliği 53 metreye ulaşır. Tümülüsün bu inanılmaz boyutu tüm araştırmacıları burada gömülü olan 60 yaşlarındaki adamın bir kıral olduğuna ikna eder. Hatta bu kıral çoğu kez Midas olarak adlandırılır. Ancak mezar odasının dış duvarında kullanılan ahşapların halkalarından elde edilen İ.Ö. 740 tarihi bu savı olasılık dışı bırakır. Burada gömülü kıral Miras’ın atalarından biri, belki babası yada büyükbabasıdır. Mezar odası olduğu gibi  bulunan tümülüste Gordion mobilyalarının en iyi korunmuş örnekleri vardır. Mezar hediyeleri arasında çok sayıda metal kap göze çarpar.”

(Prof.  Dr. Keith Devries, Arkeo Atlas dergisi, sayı 5, 2006)