Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Phrygler’le ilgili bilgileri nerelerden ediniyoruz?

“Kırallık ile ilgili yazılı tüm bilgiler ya çağdaşları Assurluların devlet arşivlerinden ya da kendilerinden sonra gelen Yunan ve (?) kaynaklarından gelir. Bu her ikisi de yetersizdir ve hemen hemen tümü Midas adındaki tek bir yöneticiye adanmıştır. Assur kaynaklarına göre bu kıral İ.Ö. 718 ile 709 yılları arasında tahtta kalır. Kaynaklardaki tutarsızlıklar ve boşluklar kısmen Gordion’dan elde edilen veriler ile ortadan kalkar. Buna göre, Gordion’u kendine merkez edinen güçlü bir Phryg Kırallığı Midas’tan yüz yıl önce ortaya çıkar.”

(Prof.  Dr. Keith Devries, Arkeo Atlas dergisi, sayı 5, 2006)