Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Phrygler hangi dili konuşuyordu?

“Konuştukları Hint Avrupa dilinin türü Anadolu’da Tunç Çağı süresince konuşulan Hititçe, Luvice ya da Palaca gibi diğer Hint-Avrupa dillerinden belirgin bir farklılık gösteriyordu. Ona en çok Yunanca benziyordu.”

(Prof.  Dr. Keith Devries, Arkeo Atlas dergisi, sayı 5, 2006)