Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

Ezidiler 1
Ezidiler 2
Ezidiler 3
Ezidiler 4
Ezidiler 5
Ezidiler 6
Ezidiler 7
Ezidiler 8

 

Kara Tarih...

Kara Kitap

Kökleri Ortadoğu'nun tamamına yayılan ve bu coğrafyanın içinde barındırdığı en ilginç özelliklere sahip olan Yezidilik-Ezidiler'in adlandırdıkları biçimiyle Ezidilik- son yıllarda sıkça işlenen bir konu haline geldi. Yine de, Türkiye Ezidilik Tarihi açısından ciddi bir öneme sahip olmasına rağmen, Türkçe'de Ezidilik üzerine yayımlanan kitapların sayısı 10'u geçmez. Öte yandan, gerek Türkçe yazılan, gerek Türkçe'ye çevrilen kitapların çoğu ne ilginçtir ki en genel özelliğiyle aynı kaynakçaya ve temalara dayanmakta. Yezidilik inancını, felsefesini, tarihini, kültürel alt yapısını ve bu denli içe kapanık bir dini yapıya bürünmesinin nedenini araştırmak varken, yalnızca inanç uygulamalarını magazin başlıkları halinde ve tarihi birikimden yoksun biçimde açıklamak, kökleri yüzyıllar öncesine uzanan bu halka haksızlık olmuyor mu? (Ahmed Gökçen)

(Toplumsal Tarih  Temmuz 2005 sayı. 139)

 

EZİDİLER

Mardin Nusaybin'de bir Ezidi Köyü.