Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Kutsal Aile

“Çingenelerin yazgısını, sözde vatanları olan Mısır ile ilişkilendirme çabaları arasında Sara Kültü ve Firavun Efsanesi’nden başka, W.R. Halliday’a114 göre Avrupa’da oldukça yaygın olan, fakat görünüşe bakılırsa pek Çingene kökenli olmayan şu sözlü geleneği de sayabiliriz. Buna göre, Çingeneler Mısır’a kaçmakta olan Kutsal Aile’yi konuksever bir biçimde karşılamadıklarından, belirsiz bir göçebe hayatına mahkum edilirler (Lanet). Bu sözlü gelenek, Çingenelerin kendileri tarafından 1423 yılında Regensburg’da115 dile getirilmişti. İtalyanca ve Provans dilindeki eski şarkılarda, aynı bağlamda bir Çingene kadın henüz küçük bir çocuk olan Hz. İsa’nın falına bakar."116

114 JGLS üçüncü seri, 1 s. 177.
115 R.Partington, The Gypsy and the Holy Family (Gypsyler ve Kutsal Aile), JGLS üçüncü seri, 13, s.10
    F. de Ville, s. 70
116 R. Partington, a.g.e. s. 7.

(Hermann Berger, Çingene Mitolojisi)