Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Hagrin

“Bir tür cin olup, sarımsı renkte oklu kirpi biçimindedirler. Boyları yarım metreyi, enleri ise bir karışı bulur. Hagrin, uyumakta olan hayvanlara, özellikle de henüz yavrulamış olan hayvanlara eziyet eder. Sırtlarına binip, üstlerine çişini yapar ve böylece iltihaplı çıbanların oluşmasına yol açar. Kötü Urmenlerin en sevdiği hayvandır.87 –Transilvanya’daki göçer Çingenelerden olan Ašani kavmi, kendi kökenini bir Hagrin’e dayandırır: Hagrin, gebe bir ineğin sırtına binmiş olarak, çocuğu olmayan bir adamın rüyasına girer ve ona ineği kesmesini, eti yakmasını, küllerini karısına vermesini ve ineğin derisi üstünde karısıyla birlikte yatmasını tavsiye eder.

Kadın, bütün gün gülmekten başka bir şey yapmayan bir kız çocuğu (Çing. ašani ‘gülen kız’) doğurur. Kız, zengin bir kocaya varır, ancak kocasının kırık bacağına da gülünce, çocuklarıyla birlikte evden kovulur.

Böylece Ašani kavminin annesi oluverir.88 –Hagrin, *hargrinin bozulmuş biçimi olabilir ve Pencapça kădĕrnā ‘kirpi’ sözcüğünün önceki biçimi olan Skt. *kantakarana sözcügüne dayanabilir. (Turner, sözlük madde no.2671). Ayrıca, krş. Assam. Kětelā ‘oklu kirpi’ < Skt.kantaka ‘diken’ sözcüğünden türeme Mi. Kamtaïlla ‘dikenli’ (Çing. karo, kanro). Dolayısıyla bu tasarımın kaynağı Hindistan’dır.89

87  Wlislocki, Volksglaube (Halk İnancı), s.11
      Wlislocki, Festgebräuche der transilvanischen Zeltzigeuner (Transilyvanya’daki Göçer Çingenelerin Şölen Âdetleri) (Globus LIV, 1888, s.
      347).
88  Wlislocki, Volksdichtungen (Halk Yazını) VII, no. 32 (Hagrin, Üç-Kardeşler Masalı’nda yılan biçimindedir.)
      Bkz. Yılan için A2.
      Zieliński’de Lehçe, s. 251 (belki Şeytan anlamında).
89  Wlislocki, Volksdichtungen (Halk Yazını) VII, no. 5.

(Hermann Berger, Çingene Mitolojisi)