Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Güneş Kıralı

“Yer ve Gök’ün oğullarından biridir. Güneş Kıralı, ritüel hazırlıkların ardından bir dileği yerine getirebilir, fakat aynı zamanda bir kehanette de bulunabilir. Çingeneler, Dil taşı olarak da adlandırdıkları bir ‘Yıldırım Taşı’ (Rüzgar Kıralı) bulabilirler. Bu taş bir kutsal emanet olarak, kavim içinde miras yoluyla kuşaktan kuşağa geçer. Bu taş eğer bir Şans Dağı’nın (Dağ Kültü) üstünde bulunursa,84 felaket ve hastalıkları önleyebilir ve gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra kehanet taşı olarak, ‘dünyadaki her şeyi gören’ Güneş Kıralı’nın görüşünü dile getirebilir. Sis Kıralı ile giriştiği bir güç denemesi sırasında onun, annesini kaçırması üzerine, Sis Kıralıyla sürekli bir düşmanlık içinde yaşar.85

Transilvanya’daki Çingeneler’e ait bir masalda, yaprakları ufak yıldızlardan, çiçekleri ise ufak baylardan oluşan ve Güneş Kıralı’nın imparatorluğu’nda bulunan bir Güneş Ağacı’ndan söz edilir. Güneş Kıralı, bu ağacın bir dalını tek gözlü bir insana hediye eder ve o da bu dal ile ülkesinin insanlarına ölümsüzlük kazandırır."86

84 Wlislocki, Worship of Mountains (Dağa Tapınma), s.215.
    Inneres Leben (İç Dünya), s.63-75.
85 Wlislocki, Märchen und Sagen (Masallar ve Söylenceler), no. 9.
86 A.g.e. no. 8.

(Hermann Berger, Çingene Mitolojisi)