Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Čohano

Ya da čovahano, dişil –ni, čovah’tan türemiştir “büyü yapmak, sihirbazlık etmek”, bkz. Wolf, sözlük madde no. 3521.

“Balkan Çingenelerince vampire verilen addır, yani kendi bedenine yeniden dönen ve geceleri insanları korkutan bir ölünün ruhudur.41 Mulo’dan her zaman kesin olarak ayırt edilemez,42 fakat kesin olan bir şey vardır ki, o da Čohano’nun vampir düşüncesinin çok yaygın olduğu Balkanlar’daki halk inançlarına dayanıyor olmasıdır.43 Orta Avrupa’da yaşayan Çingeneler arasında bu sözcük yalnızca ‘sihirbaz, büyücü’, dişil ‘cadı büyücü’ anlamına gelmektedir.44”

41 Bkz. A.Petrović, JGLS üçüncü seri, 16, s.17-19.
    T.P. Vukanović, JGLS üçüncü seri, 36, s. 125;37, s.21;38, s.44.
42 Örneğin Zanko, s.26, no.50.
43 Ayrıca bkz. Mitoloji Sözlüğü, c.II, Eski Avrupa, Dizin: “Vaïdilas”, “Vampir”, “Wiedergänger”.
44 Wolf, a.g.e.

(Hermann Berger, Çingene Mitolojisi)