Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Čarana

“Umren Kıraliçesi Matuya’nın hizmetkarları olan olan, Çingene halk inançlarında geçen ürkütücü dev kuşlardır. Bu kuşlar,  eğer her gece aynı kadının (bir Kešali’nin) göğsünden emebilirlerse 999 yıl yaşarlar. Čaranalar, yanılarak sekizinci sevgiliyi edinen (Umren) ve bu yüzden de mutsuz bir biçimde sararıp solan Urmenler’e acır ve onların ölmelerini kolaylaştırırlar. Kemikleri sıyırırcasına bütün etlerini gagalarlar ve kemikler toprağa gömülüp yok olur gider.

Etleri Umren Kıraliçesi’ne götürürler, o da bunları Urmenler’e hakaret eden insanların üzerine fırlatır. Bu etten yiyen insanlar ise çıldırır.40 Čarana, Ay’ın (Yıldızların) büyümesini ve küçülmesini de sağlamaktadır.

Čaranalara dev gibi kaleler inşa edenler Urmenler’dir. Kalede, bir demir dolabın içine hapsedilmiş kara bir Tavuk, Čarana’nın bir yumurta içindeki canlını korumaktadır. Eğer birisi bu yumurtayı diğer yumurtalar arasından bulup kırmayı başarırsa, bu durumda Čarana ölür. Yok eğer daha başka bir nedenden dolayı ölecek olursa, demir dolap açılır, tavuk dışarı kaçar ve hiç sezdirmeden geceleyin bir kadının kucağına ufacık bir yumurta yumurtlayıverir. Kadın, yedi gün süren çok şiddetli sancılardan sonra, farkına varmadan ufacık bir Čarana dünyaya getirir. Böyle bir kadın daha sonra yalnız cüce doğurabilir. Küçük Čarana, şayet bir Kadın Büyücü’nün idrarını içerse hızla büyüyüp dev bir kuş oluverir.”

40 Wlislocki, Volksglaube (Halk İnancı), s.8.
     Wlislocki, Am Urquell, Monatschrift für Volkskunde (Aylık Etnoloji Dergisi) 8, 1891, s.134.
     Wlislocki, Volksdichtungen (Halk Yazını), no. 40 ve 62.
     Wlislocki, Masallar ve Söylenceler, no.1.

(Hermann Berger, Çingene Mitolojisi)