Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Beş Başlı Adam

“Transilvanya’daki Çingeneler, ormandan çıkagelen ve (günah olmasına rağmen, çev.) Paskalya günü demircilikle uğraşmakta olan bir Çingeneyi suçüstü yakalayan beş başlı bir adamdan söz eder. Adam, Çingeneyi bu yüzden azarladığında, Çingene özür olarak, bakmakla yükümlü olduğu yedi kör, yedisi sağır toplam on beş çocuğu olduğunu söyler. Bunun üzerine Beş Başlı Adam onu taktir eder ve adamın o an evde süpürge örmekle uğraşan karısının yanına gider. Kadına Paskalya’da çalışmanın doğru olmadığını söylemesi üzerine, kadın da kocasının verdiği yanıtın aynısını verir. Beş Başlı Adam, onların bu sıkıntılarına çare bulacağına dair söz verir. Fakat buna karşılık sağlıklı olan en küçük çocuğun kurban edilmesini ister ve orada çocuğu boğazlayarak, pencereden dışarı fırlatır. İşte o anda yedi sağır çocuk, en küçük kardeşlerinin sokakta ağladığını işitir ve diğer yedi kör çocuk ise dışarı çıkarak, kardeşlerinin sağ salim olduğunu görür.39 –Beş başlılık motifi, Avrupa folkloru ve masal geleneğinde öylesine olağan dışıdır ki, bu Çingene öyküsünün kaynağını kesin olarak Hint tanrı öğretisinde aramak gerekmektedir. Hint tanrı öğretisinde, ileri gelen Hindu tanrılarından Śiva ve Brahmā beş başlı ya da beş yüzlü olarak ortaya çıkmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak onların mitolojisi, Çingene tarihi ile doğrudan bir paralellik göstermez.”

39 Wlislocki, Märchen und Sagen (Masallar ve Söylenceler), no.31.

(Hermann Berger, Çingene Mitolojisi)