Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

 

A a – Tıpkı Türkçedeki ‘A’ sesini verir. Örnek: avion (uçak) Okunuşu: aviyon

B b – Tıpkı Türkçedeki ‘B’ sesini verir. Örnek: brod (gemi) Okunuşu: bırod

C c – Türkçedeki ‘TS’ harflerinin birlikte okunmasıyla çıkan sesdir. Örnek: crvena (kırmızı) Okunuşu: tsırvena

Č č – Türkçedeki ‘Ç’ sesini verir. Örnek: čovjek (adam) Okunuşu: çovyek

Ć ć – Yine Türkçedeki ‘Ç’ sesini verir, ama çoğunlukla sözcük sonunda bulunur. Örnek: ćerka (kız evlat) Okunuşu: çerka

D d – Tıpkı Türkçedeki ‘D’ sesini verir. Örnek: debelo (şişman) Okunuşu: debelo

Đ đ – Türkçedeki ‘C’ sesini verir. Örnek: đak (öğrenci) Okunuşu: cak

Dž dž – Türkçedeki ‘C’ sesini verir. Örnek: džumbus (eğlence) Okunuşu: cumbus

E e – Türkçedeki ‘E’ sesini verir. Örnek: elegancija (şıklık) Okunuşu: elegantsiya

F f – Tıpkı Türkçedeki ‘F’ sesini verir. Örnek: fin (ince, zarif) Okunuşu: fin

G g – Tıpkı Türkçedeki ‘G’ sesini verir. Örnek: guverner (yönetici) Okunuşu: guverner

H h – Tıpkı Türkçe’deki ‘H’ sesini verir. Örnek: heroj (kahraman) Okunuşu: heroy

I i – Tıpkı Türkçedeki ‘İ’ sesini verir. Örnek: ime (ad) Okunuşu: ime

J j – Bu harf Türkçedeki ‘Y’ gibi okunur. Örnek: jer (çünkü) Okunuşu: yer

K k – Tıpkı Türkçedeki ‘K’ harfi gibi okunur. Örnek: kola (at arabası) Okunuşu: kola

L l – Tıpkı Türkçedeki ‘L’ harfi gibi okunur. Örnek: lahk (kolay) Okunuşu: lahk

Lj lj – Türkçe ‘LY’ gibi okunur.Ancak buradaki ‘Y’ sesi çok kısa ve belirsiz söylenir. Örnek: ljubav (aşk) Okunuşu: lyubav

M m – Tıpkı Türkçedeki ‘M’ sesini verir. Örnek: mirno (uslu) Okunuşu: mirno

N n – Tıpkı Türkçedeki ‘N’ sesini verir. Örnek: nelogičan (mantıksız) Okunuşu: nelogiçan

Nj nj – Türkçe ‘NY’ gibi okunur. Ancak buradaki ‘Y’ sesi de çok kısa ve belirsiz söylenir. Örnek: njuh (koku) Okunuşu: nyuh

O o – Tıpkı Türkçedeki ‘O’ sesini verir. Örnek: otisak (damga) Okunuşu: otisak

P p – Tıpkı Türkçedeki ‘P’ sesini verir. Örnek: pero (d. kalem) Okunuşu: pero

R r – Tıpkı Türkçedeki ‘R’ sesini verir. Örnek: račun (hesap) Okunuşu: raçun

S s – Tıpkı Türkçedeki ‘S’ sesini verir. Örnek: samokritika (özeleştiri) Okunuşu: samokritika

Š š – Türkçe ‘Ş’ sesinin aynısıdır. Örnek: šolja (fincan) Okunuşu: şolya

T t – Tıpkı Türkçedeki ‘T’ sesini verir. Örnek: tašna (çanta) Okunuşu: taşna

U u – Tıpkı Türkçedeki ‘U’ sesini verir. Örnek: ulica (cadde) Okunuşu: ulitsa

V v – Tıpkı Türkçedeki ‘V’ sesini verir. Örnek: vino (şarap) Okunuşu: vino

Z z – Tıpkı Türkçedeki ‘Z’ sesini verir. Örnek: zeleno (yeşil) Okunuşu: zeleno

Ž ž – Türkçe ‘J’ sesinin aynısıdır. Örnek: žaba (kurbağa) Okunuşu: jaba