Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Navarra’da Şampanya Hanedan Yönetimi’nden Fransız İhtilali’ne...

“Güney İlleri: Navarra’nın Kastilya Tacı’na Bağlanması: 2.Jeanne’ın yerine geçen 2.Carlos’tan (Kötü Carlos) sonra Navarra Tahtı’na, çevresine –Olite Sarayı’nın yapılmasını sağlamış olan- Fransızlar’ı toplayan 3.Carlos (Soylu Carlos) geçti.

Ondan sonra hükümdar olan Blanche ve kocası Penafiel Kontu Don juan’ın oğlu Viane Pirensi Don Carlos ya da 6.Carlos Navarra Soyluları arasından, Luxe (Mixe’de) Baronu Beaumontlu Louis’in çevresinde birleşmiş olanların desteğini sağladı.

Soyluların diğer bölümü Don Juan taraftarı olan Gramont Kontu’nun sancağı etrafında toplanmışlardı (Aggromontlular). Sonuç olarak, devre dışı kalan Don Carlos Napoli’ye kaçarken 2.Juan adıyla bilinen Don Juan, Olite Anlaşmasıyla yerine Foixlı Gaston’un karısı olan küçük kızı Eleonore’un geçmesini; Bayonne Anlaşması ile da (1462) 11.Louis, Rousillon ve Cerdangne’ın gelirlerine karşılık 2.Juan’a destek olmayı kabul etti. Böylece 2.Juan 1479’da öldüğünde Navarra Tahtı Eleonore’a miras kaldı. O da onu oğlu François Febus’e devretti. François Febus’ün kızkardeşi Catalina 1484 yılında 2.Juan’la (Juan de Albret) evleninve Kastilyalılar Navarra’nın Fransa’ya geçmesinden korktu. Katolik Fernando, böyle bir tehlikeyle karşılaşmamak için Navarra’yı işgal etti. Bunun üzerine Juan ve Catalina Fransa’ya kaçtı (1512). Ortalık Şarlken’in 1530 yılında Navarra’yı ikiye bölüp Aşağı Navarra’yı boşaltması ve Pireneler’in güneyindeki Yukarı Navarra’nın da Kastilya Kırallığı’na bağlanmasıyla duruldu.”

(Basklılar, Jacques Allieres, İletişim Yayınları)