Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Bertsolariler

“Çoğunlukla anonim olan geleneksel şiir şarkılar (ya da şiir türküler) ve şairlerin özgün eserleri arasında bir kategori (veya ulam) daha vardır ki, o da Bask Ülkesi’ne has bir tür doğaçlama şarkıcıların (ya da doğaçlama türkücülerin) yapıtlarından oluşur. Bunlar Bertsolariler’dir.

Bunların her biri bir ölçü ve uyak ustasıdır. Hünerlerini genellikle ikili gruplar halinde, şölenlerdeki neşeli kalabalıklar önünde göstererek, toplulukça belirlenmiş konular hakkında birbirlerinin sözlerine kafiyeli (uyaklı) – Şarkili (türkülü) yanıtlar yetiştirirler. Fransa’da Suletin Etchahun’la onun büyüğü Benat Mardo gibileri ünlerini sürdürmüşlerdir. Günümüzde ses kayıt cihazlarının gelişmesinin yapımcıların işini kolaylaştırmasıyla Bertsolarıler’in eserleri yayımlanmaya başlamıştır.”

(Basklılar, Jacques Allieres)