Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Basklılar Avrupalı mı, Dumezil ve Lafon’un görüşleri...

“G.Dumezil ve R:Lafon gibi bazı Baskbilimcilerin ve dilbilimcilerin Bask Dili ve Kafkas Dilleri arasında ısrarla savunageldikleri akrabalık ise öncel (veya apriori) olarak oldukça şaşırtıcıdır.

Bunlar, -ki en çarpıcısı  Gürcüce’dir- günümüzde en az Bask Dili kadar terkedilmiş durumdadırlar ve Pireneler’den iki kat büyük bir kütlenin yamaçlarında birbirlerinden bütünüyle farklı o kadar çok bölüme ayrılırlar ki, aralarında kökensel bir bağ ancak sanısal (tahmini) olarak kurulabilmektedir.

İçlerinden pek çoğu pek kısa bir süreden beri ve pek az bilinmektedir. Bu yüzüyle Bask Dili’yle yapılacak herhangi bir karşılaştırma büyük güçlükler yaratmaktadır. Unutmayalım ki Bask Dili’nde sahip olduğumuz ilk metinler de 16. yüzyıldan geriye gitmez.

Elimizde ‘Kafkas Ortak Dili’ olmadığından Euskarya öğelerini tek tek her birinin dağarcığı ve dilbilgisi dizgesiyle (sistemiyle)  karşılaştırmak gerekmektedir. Sözcüksel benzerliklerin birçoğu kabul edilebilir niteliktedir fakat herhangi bir Bask-Kafkas akrabalığından söz edebilmek için öncelikle fiilin ‘çokşahıslılığı’na (Fransızcası Pluripersonalite) ve ‘ergatif yapı’ya (Kuzeybatı Kafkasya Dili ve bazı tümcebiçimsel (Fransızcası morphosyntaxique) çerçeveler içinde Gürcüce) dayanmak gerekir: Örneğin bütün Gürcüce fiiller Bask Dili’ndeki ‘Bireşimsel (sentetik) fiiller gibi, eyleme katılan etken, nesne, lehtar gibi değişik öğeleri temsil eden takılarla biçimlenirler. Çok eski ilişkiler...Göçler...

Acaba Hint-Avrupa istilalarından önceye dayanan bir Kafkas-Bask Birliği’nin sorunlu kalıntıları mıdır söz konusu olan? Bilgilerimizin bugünkü düzeyi herhangi bir fikir belirtmemize olanak vermemektedir.

Ne var ki arkeolojik bulgular da Kafkas ve Pirene uygarlıkları arasında bazı benzerlikler saptamıştır ve kantipbilim (hemotipoloji) de konuya bu türden bir akrabalığı olabildiğince destekler yönde kanıtlar bulmuştur.”

(Basklılar, Jacques Allieres, İletişim Yayınları)