Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Yer şekilleri ve iklim

“Litvanya, Letonya ve Estonya jeoloji, hidrografya ve iklim bakımından, kuzeybatı ucunu oluşturdukları Rusya toprakları içinde yer alırlar.

Üç Baltık devleti, Jeomorfolojik bakımdan görece bir bütünlük gösterir. Dördüncü Saman buzullaşmaları, bu bölgelerin yer şekli üstünde kalıcı izler oluşturdu. O çağlarda bu bölgeleri kaplayan buzullar, çekilirken geride düşük yükseltili sağrılar bıraktı.

İşte bu nedenle Baltık Bölgesi’nin yer şekli tepeler, tümsekler ve ovalarla ayrıt edilir. Yükseltiler çok düşüktür. Nitekim bu bölgenin en yüksek noktası 318 metreyi aşmaz. (Estonya’daki Suur Munamagi). Buzultaş özellikleri nedeniyle topraklar -asitli- çoğu yerde oldukça verimsiz ve tarıma pek elverişli değildir.

Doğal ortamı niteleyen ve Baltık Bölgesi’nin coğrafyasını belirleyen bir başka unsur da suların bolluğudur. Çok sayıda göl vardır (Letonya’da 4 bin, Litvanya’da yaklaşık 3 bin); marş çöküntüleri geniş alanlar kaplar (Estonya yüzölçümünün yaklaşık yüzde onu, Litvanya yüzölçümünün yüzde 6’sına yakını).

Büyüklü küçüklü birçok akarsu ovalara yayılır ve yer şekli üzerinde değişiklikler meydana getirir. Başlıca ırmaklar, Litvanya’da Nemuras (Niemen) ve kolu Neris ile Rusya’da Dinyeper ve Volga’nın kaynaklarına yakın bir yerde doğan ve Letonya’da ülkeyi iki büyük bütüne ayırarak 370 km. boyunca akan Daugava’dır.

Bu kısa panoramayı tamamlamak için geniş ve sayıca çok ormanlardan söz etmek gerekir; ormanlar, Baltık manzaralarını daha da güzelleştirir. Litvanya topraklarının yaklaşık dörtte birini, Estonya’nın üçte birini ve Letonya’nın da yüzde 40’ından fazlasını kaplarlar.

Yüksek enlemlerde bulunmasına rağmen bölgede, özellikle, kışın sertliğini yumuşatan Baltık Denizi sayesinde ılıman ve karasal iklim hüküm sürer. Serin yazları ılıman kışlar izler.”

(Baltık Ülkeleri, Pascal Lorot)