Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Baltık ülkeleri

“Estonya, Letonya ve Litvanya günümüzde Baltık adıyla bilinen ülkeleri oluşturur. Bazı tarihçilerin, etnolojik ve dilbilimsel kökenleri nedeniyle Finlandiya’yı da bu öbeğe dahil etme eğilimine rağmen Finlandiya, bütün 20. yüzyıl boyunca izlediği farklı bir gelişmeyle diğerlerinden ayrılmıştır. Dolayısıyla bu ülke konumuz dışında kalacaktır.

En başta etnoloji, dil ve kültür alanlarında önemli farklılıklar gösterseler de Estonya, Letonya ve Litvanya homojen bir bütün oluşturur. Coğrafya onlara, birbirlerine karışacak kadar ortak bir tarihsel çerçeve çizmiştir.

Büyük Rıs ırmaklarının denize döküldüğü yerde bulunan, Kuzey Avrupa ile Doğu Avrupa’nın yayılmacı büyük kırallıkları ve imparatorlukları arasına sıkışıp kalmış olan Baltık ülkeleri, bu konumları nedeniyle güçlü komşularının iştahını çekti.

Küçük ve zayıf ülkeler olarak sırasıyla İsveç, Polonya, Almanya ve Rusya’nın boyunduruğunda kaldılar. Tarihin kasırgası ve getirdiği acıların kıskacında kalan bu halkları sanki her zaman boyun eğecekleri bir gelecek bekliyor gibiydi.

Oysa, 1.Dünya Savaşı onlara bağımsızlık şansını sundu. Baltık halkları bunu yakalamasını bildi ama Germen-Sovyet cumhuriyetleri olan Estonya, Letonya ve Litvanya’nın toplumsal-İktisadî ama aynı zamanda etnik görünümü, o tarihten sonra büyük ölçüde bozuldu...”

(Baltık Ülkeleri, Pascal Lorot)