Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Coğrafya ve tarih

“Bu üç Baltık ülkesinin yazgı ortaklığı büyük ölçüde coğrafi konumlarından kaynaklanır. Baltık ülkelerinin üçünün de Baltık Denizi’nde kıyısı vardır. Kapalı bir deniz olan Baltık, Hıristiyanlık’tan önce ve Hıristiyanlık’ın ilk zamanlarında uzun süre büyük ticari ve siyasal yolların dışında kaldı.

Ama ilgi uyandırdığı ilk andan itibaren Baltık dünyası ile dış dünya arasındaki ilişkilerin odağı oldu. Büyük yabancı etkilerin (İskandinav ve Germen) yanı sıra Hıristiyanlık’ın da bölgeye girişi bu yolla gerçekleşti.

Büyük Rus ırmaklarının ağzında olmaları, bu ülkelere; bilinen dünya ile uçsuz bucaksız Rus toprakları ve daha ötedeki Asya toprakları arasında doğal bir bağlantı özelliği kazandırdı. Bu konumları nedeniyle, kendi akarsu ulaşım yollarının denize döküldüğü yerleri denetlemek isteyen Rus hükümdarlarının daima iştahını uyandırdı.

Nihayet, sınırlarının yanı başında üç büyük imparatorluğun (İskandinav, Alman ve Rus) bulunması ve gelişmesi, bu ülkeler için, yabancı istilaları ve bağımsızlık arayışlarıyla örtülü acılı bir yazgıdan başka neyin habercisi olabilirdi ki...”

(Baltık Ülkeleri, Pascal Lorot)