Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Aztekler’in kökeni

“Aztekler (Azteca) ya da Meksikalılar (Mexica) Meksika’nın büyük bölümünde görkemli bir egemenlik kurmuşlardı; İspanyol fatihler 1519’da girdi bu ülkeye. Dillerini, dinlerini Atlantik’ten Pasifik’e ve kuzey steplerinden Guatemala’ya kadar çok geniş alanlara yayıldılar. Hükümdarları Moktezuma’nın adı bu geniş topraklarda bir uçtan ötekine yüceltilmişti ya da korkulurdu kendisinden. Tüccarları kervanlarıyla ülkenin dirt bir yanında dolaşırdı. Memurları da ülkenin her yanında vergi toplardı. Sınırlarda Aztek garnizonları asi haklara boyun eğdiriyorlardı. Başkentleri Tenochtitlán’da (Mexico) mimarlık ve heykel olağanüstü bir gelişme göstermişti, öte yandan, ülkede giyim kuşam, mutfak, bahçecilik ve kuyumculuk da gelişmişti.

Bununla birlikte, Aztekler’in başlangıç dönemleri karanlık ve zor olmuştu. Orta Meksika’ya, 13.yüzyılda, geç bir dönemde gitmişlerdi ve orada uzun süre zorba,yarı barbar, yoksul ve topraksız bir toplum olarak yaşamışlardı. Itzcoatl’ın saltanat döneminde (1428-1440) yükselmeye başlamışlardı. Çevrelerindeki halkların çoğu bu yeni göçmenlerin sahip olmadıkları geleneklere ve bir uygarlığa sahipti.”

(Aztekler, Jacques Soustelle, Dost Yayınları, 2006 Eylül, s.6)