Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

ASUR RESİMLERİ 

Venüs gezegeninin gelecekte nasıl görüneceğinden söz eden asur tableti (This tablet talks about how the planet Venus will appear at certain times in the future.)

 1. Asur tableti 1

Asurbanipal Bşkent Ninova'da kraliyet bahçesinde kraliçesiyle dinlenirken büyük oğlu Sennacherib ile.(This relief from Nineveh shows King Ashurbanipal, the grandson of Sennacherib, relaxing with his queen in the royal gardens. )

2. Asur tableti 2

Asurbanipal'in büyük oğlu Sennacherib'in sarayından, Asur ordusunun saldırısına uğrayan bir şehrin görünümü (This is a scene from Sennacherib's palace showing a city under attack by the Assyrian army. )

3. Asur tableti 3

Asurbanipal'e yazılmış Ay tutulmasından söz eden bir mektup (This is a letter written to the Assyrian king Ashurbanipal reporting a lunar eclipse- (The period when the light from the moon is blocked because the earth is between the moon and sun.) )

4. Asur tableti 4

Şeytanın gücü tarafından korunan ve büyülü ruhların dekore ettiği saray duvarlarını gösteren bir rölyef (Stone reliefs of magical spirits decorated walls in the palace. They protected the king from evil forces. )

 5. Asur tableti 5

Asurbanipal'in oğlu Sennacherib sarayını nehrin akışını değiştirecek bir yere inşa etmek istedi. (Sennacherib wanted his palace to be built on solid ground so he had the course of the river changed)

6. Asur tableti 6

Sennacherib nehir düzeyinin üzerinde, sarayını inşa edeceği  bir platforma sahipti (Sennacherib had a platform built above the river's flood level. The platform was the base for the palace. )

7. Asur tableti 7

Sennacherib sarayı için Tebiltu nehrinin kenarında bir yer seçti. Ancak orası da nehir tarafından aşındırılmış ve eski binaların bulunduğu bir yerdi. (Sennacherib chose a site for the palace close to the Tebiltu river, but there were already foundations of an older building there which the river had eroded. )

8. Asur tableti 8

Asur (mesopotamia.co.uk)

9. Asur tableti 9

Çamur tuğla, taş ve sedir ağacı, fildişi gibi çok özel yapı maddelerinin de kullanılacağı yeni bir saray inşa etme zamanı gelmişti.  (It was time to build the new palace. Mud-brick, stone, and many precious materials such as cedar wood and ivory were used. )

10. Asur tableti 10

 

Sarayın duvarların için taş ocağından kalın ak mermer tabakaları getiriliyordu. (Huge slabs (A flat, thick piece of stone) of alabaster were brought from quarries (A place where rock is cut out from the ground for building) to line the walls of the palace. )

 11. Asur tableti 11

Sedir ağacından kapılar, bakır ve gümüşle kaplanan ve sedir ve çamdan yapılmış kapı çerçeveleri. (Doors of cedar, cypress and pine I covered with silver and copper, and I set them up to frame the doorways. )

12. Asur tableti 12

Büyük taş bloktan yontulmuş insan kafalı, kanatlı boğa ve aslanların koruduğu kapı girişi. Bu taş heykeller kralı ve sarayını koruyacak büyül bir güç sağlıyordu. (Large stone statues of human-headed winged bulls and lions guarded the doorways. They were there to magically protect the king and his palace. Similar smaller statues also supported columns. )

13. Asur tableti 13