Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 


Kızılderililer'in atası olabilir mi?

Reuters / Washington - Yıllardan beri süren mahkemeyi kazanan Amerikalı bilim adamları, en sonunda “Kennewick Adamı”nı incelemeye başlayacak. Kızılderililerin “atamız” diyerek saygı gösterdiği 9 bin 300 yıllık iskelet, Amerika kıtasında bulunan en eski ve tamama yakın insan kalıntısı.
Sekiz antropoloğun iskeleti inceleyebilmek için açtığı dava sonuçlandı. Umatilla, Yakama, Colville ve Nez Perce kabilelerinin oluşturduğu koalisyon kemiklerin kabilelerine ait olduğunu savunuyor ve usulünce gömülmesini istiyordu. Ancak mahkeme, kabilelerin bu kemiklerin kendilerine ait olduğu yolunda doğrudan kanıt gösteremeyeceğine karar verdi. Washington Üniversitesi'ne ait Burke Müzesi'nde bulunan iskeletin incelenmesiyle nasıl öldüğü ortaya çıkarılmaya çalışılırken Kuzey Amerika'da tarih öncesi çağa ait ipuçları da aranacak. 1996'da Columbia Nehri kıyısında bulunan 9 bin 300 yıllık iskelet uzun, dar yapısıyla günümüzün Amerika yerlilerinden çok Avrupalıların atalarını andırıyor!

(29.6.2005)

 

Amerika’ya ilk adım karadan değil denizden

İngiliz bilim adamlarının Meksika kıyılarında bulduğu 38 bin yıllık ayak izi antropolojinin en temel varsayımlarından birini altüst edebilir. Meksika'da yumuşak volkanik kayalar üzerindeki ayak izi Amerika'ya gelen ilk insanların kıtaya karadan değil denizden ulaştığına işaret ediyor. Oysa bilim dünyası ilk insanların Kuzey Asya kökenli olduğunu ve donan Bering Boğazı üzerinden Amerika'ya geçtiğini varsayıyor.
NTV'nin haberine göre Meksika'nın başkenti Meksiko'nun
130 kilometre güneybatısındaki ayak izini, 2003'te Liverpool John Moores Üniversitesi'nden Dr. Silvia Gonzalez ve Bournemouth Üniversitesi'nden Matthew Bennett keşfetti. Dr. Gonzales ve ekibi buluşu “Antrolojide bomba etkisi yapacak” diye niteledi.

Göçer şeklinde yaşamışlar

Dr. Gonzalez Amerika'ya ilk yerleşimcilerin kıyıdan geldiğini savunuyor. Bu teze göre Güneydoğu Asya veya Avustralya'dan ulaşan ilk insanlar kıtaya batı kıyılarından adım attı. İlk yerleşimler kıyı boyunca kuzey-güney doğrultusunda yer aldı. Dr. Gonzalez, denizden gelen Güneydoğu Asya kökenli denizci kavmin soyunun tükendiğini ve bugüne herhangi bir genetik izinin kalmadığını vurguluyor. Bu tez, söz konusu kavmin aslında yerleşik ve kalabalık değil, aksine küçük gruplar halinde ve göçer şekilde yaşadığını, bir bölgede kök salmadığını kabul ediyor. Genetik kalıntı olmaması böyle açıklanıyor.
Antropolojide geleneksel görüş, Amerika kıtasına ilk insanların 10 bin ila 12 bin 500 yıl önce donan Bering Boğazı üzerinden Asya'dan Alaska'ya adım attıklarını varsayıyor. Bu teori, gerek coğrafi olasılıklar, gerekse folklorik özellikler itibarıyla kabul görüyor. Amerikan yerlileri ile Asya'daki ataları arasında av aletleri ve avlanma tarzları arasında şaşırtıcı benzerlikler bulunduğu biliniyor. Hatta son yıllarda yapılan genetik araştırmalarda, Amerikan yerlilerinin genetik yapısının kuzeydoğu Asyalılarla yakınlık göstermesi 'Bering Boğazı' tezini güçlendiriyor. İşte 40 bin yıla dayanan ayak izi, bu teoriyi çürütüyor. Ancak teorinin güçlenmesi için bu ayak izi ile bağıntılı yeni kanıtların ortaya çıkması gerekiyor. Çünkü tek bir ayak izi bir uygarlık tezi geliştirmeye yetmeyecek.

AYAK İZİNİN SAHİBİNİ ARIYORLAR

Bilim adamları ayak izinin keşfedildiği 2003 yılından bu yana hem izin yaşını araştırıyor hem de ayak sahibinin fiziksel özelliklerini bulmaya çalışıyor. Çünkü ayak izinin sahibinin fiziksel özellikleri, kişinin hangi uygarlığa ait olduğu sorusunun yanıtını verecek. Uzmanlar, yaş hesaplamasında ayak izinin yanındaki hayvan kemiklerini esas alıyor.

(Akşam gazetesi 7.7.2005)