Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

 

Kızılderililer mi Orta Asya’ya geçti?

“A.Karimullin birçok Dakça ve Türkçe kelimenin telaffuz ve mana itibariyle birbirine yakın olduğunu ispat etmiştir. Ancak bu basit bir tetabuktan ibarettir. Çünkü Amerika’da mongoloidlerin izlerine rastlanmamış, aksine Asya’da yapılan kazılarda M.Ö. 3. ve 2. yüzyıla ait Sibirya iskeletleri arasında Amerikalı yerlilere ait kafatasları bulunmuştur. Binaenaleyh Türkler Amerika’ya geçmemiş, aksine yerliler Sibirya’ya geçmişlerdir.”  

(Bkz. Amerikan Coğrafyası’nın Sorunları, L., 1967, S.123-126)  

(L.N.Gumilöv, Hazar Çevresinde Bin Yıl, S.96)