Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

 

Asyalılar mı Amerika’ya geçti Amerikalılar mı Asya’ya geçti?

“Huanhe’nin boz bulanık sularından ta Antarktika sahillerine kadar uzanan Büyük Bozkır aynı değişik insanlarla meskundu. Burada Avrupa türü uzun boylu, iri kemikli ve geniş yüzlü mamutları avlayan Uzakdoğu’nun çekik gözlü Mongoloidleri ve muhtemelen Minusin havzasına kadar av aramak için Bering Boğazı’ndan geçerek gelen karga burun Amerikan yerlileri hayat sürmüşlerdir.

Yerli halkla Bering üzerinden gelenler arasındaki münasebetlerin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ancak onların da birbirleriyle gah savaşıp gah barıştıkları, bazen kavga ederek değişik yönlere dağıldıkları şüphesizdir.”

(L.N,Gumilöv, Hazar Çevresinde Bin Yıl, S.96)