Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

Doğru
Yanlış Yanıt 1
Yanlış Yanıt 2
Yanlış Yanıt 3
Yanlış Yanıt 4
Yanlış Yanıt 5
Yanlış Yanıt 6
Yanlış Yanıt 7
Yanlış Yanıt 8

 

 

 

1. Aborjinler Avustralya’nın batısına yerleşen ilk insanlardı.
Doğru        Yanlış

2. Aborjin Kültürü beyazların kültüründen çok farklıydı.
Doğru        Yanlış

3. Aborjin kadınları Aborjin kültüründe önemli bir yere sahip değildi.
Doğru          Yanlış

4. Aborjin kadınları yenebilir kökleri toplarken erkekler de avlanırdı.
Doğru          Yanlış

5. Aborjinler beyazlarınkine benzer evlerde yaşardı.
Doğru        Yanlış

6. Aborjinler beyaz yerleşimciler gibi giyinirdi.
Doğru        Yanlış

7. Her Aborjin grubunun kendi bölgesi/arazisi vardı.
Doğru        Yanlış

8. Aborjinler beslenmek için tahıl yetiştirirlerdi.
Doğru        Yanlış