Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

T harfi ile başlayan bilmeceler

Tap şurdadır

Tap burdadır

Tap kapının arkasındadır

(Süpürge) (Z. Eyüboğlu)

 

Takır tukur takraba

İçindeki akraba

(Beşik) (Z. Eyüboğlu)

 

Tel tel kadayıf

Bizim hanım çok zayıf

Bir kusuru var ise

O da bir gözü kayıp

(İğne) (Z. Eyüboğlu)

 

Tavuktan küçük

İnsandan yüksek

(Kasket) (Z. Eyüboğlu)

 

Tıngır elek

Tıngır saç

Gece toktur

Gündüz aç

(Oruçlu) (Z. Eyüboğlu)

 

Takur tukur takanı

İçindedir bakanı

İki tulum azığı

Altındadır kazığı

(Beşik) (Z. Eyüboğlu)

 

Toprağı beyaz

Tohumu kara

Elle ekilir

Dille biçilir

(Defter, mürekkep, yazmak, okumak) (Z. Eyüboğlu)

 

Toprakta biter

Makine büker

Her sabah kalkar

Yüzünü öper

(Havlu) (Z. Eyüboğlu)

 

Taştan elciği var

Ağaçtan dilciği var

(Bulgur taşı) (Z. Eyüboğlu)

 

Tavuk gibi kakıldar

İçindeki şakıldar

(Kalbur) (Z. Eyüboğlu)

 

Tangır elek tangır saç

Un elerim karnım aç

(Kar) (Z. Eyüboğlu)

 

Taştandır demirdendir

Yediği hamurdandır

Dünyaları doyurur

Kendi doymaz nedendir

(Değirmen) (Z. Eyüboğlu)

 

Tohumsuz biter

Dünyaya yeter

(Tuz) (Z. Eyüboğlu)

 

Ten ten tena

Dumanı fena

Bir temenna çak

Söyleyim sana

(Yel) (Z. Eyüboğlu)