Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

ERZURUM AĞZI 

Prof. Dr. Selâhattin Olcay "Erzurum Ağzı" adlı yapıtının önsözünü Mayıs 1966'da kaleme almıştır. Bu önsözde "Erzurum ağzı adı altında sunmuş bulunduğumuz bu incelemede, ne coğrafî ne de idari sınırlar içinde kalan geniş bir bölge halkının dili ele alınmıştır. 

Burada sadece, Erzurum şehrinde çok uzun yıllardan beri oturmakta bulunan, en yakın bir köy ile bile ilgileri olmayan yerli halkın ağzı incelenerek onun Türkiye Türkçesi yazı diline göre farklı yönleri açıklanmakta, diğer Türk şive ve ağızları içindeki yeri belirtilmeye çalışılmaktadır" der. 

Olcay, 1960'lı yılların başında Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi'nde başladığı görevi sırasında bölge ile ilgili bir dil çalışması yapmaya karar verir ve bu çalışmasını bir kitap ile sonuçlandırır. Okuduğunuz bilmeceler bu yapıtın 104 ile 106. sayfaları arasındaki "Bülmeceler" bölümünden alıntılanmıştır.