Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Sayfa 31

önceki    sonraki

Genlerimiz nerede bulunur?

Karaciğerde     böbrekte    kromozomlarda    beyinde     kalpte


Her insanda kaç tane kromozom bulunur?

56     72     46     100     16


DNA’da aşağıdaki hangi baz birimi bulunmaz?

Adenin     sitozin     guanin     timin     çekirdek


Dünyayı çevreleyen gaz katmanlarından en dıştakine ne ad verilir?

Hidrosfer     katotsfer     iyonosfer     spiral     kratesien


Dünyanın çekirdeğinde bulunan demirin yerkürenin çevresinde yarattığı alana ne denir?

Manyetosfer     çekim gücü     hidrosfer     Europe     ivme