Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Sayfa 3

önceki     sonraki

Bulgarlar Kafkasya’ya neden göc etmislerdir?

Çok yağmur yağdığı için    Avarlar’ın sürekli akınlarından bıkıp usandıkları için     Deprem olduğu için   Hunlar’dan kaçtıkları için    Aç kaldıkları için

Dede Korkut destanı nasıl ortaya çıktı?

Korkut isimli bir dedenin anlattıklarından    Hunlar’ın savaşlarından   Macarlar’ın Bulgarlar’la savaşından   Kıpçaklar’la Oğuzlar’ın savaşlarından    Göktürkler’in Çin’e saldırmasından

Esarete dayanamayıp ölen Göktürk kaganı kimdir?

Kim-il Kağan      Kültegin     Hie li Kağan     Bumin Kağan    Böyle birisi yoktur

İl İtmis Bilge Kagan’ın karısı niye aglayarak gelin oldu?

Çünkü Çinli idi ve ülkesini terk etmek ağır geldi    Sevincinden ağladı    Kağan onu sevmiyordu    Babası istememişti o zorla kaçmıştı    Kağan aslında kızkardeşinin de kocasıydı

Göktürkler Oguzlar’la kaç kez savastı?

Dört kez     Hiç savaşmadı    Bir kez     On kez    İki kez