Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Sayfa 29

önceki    sonraki

 

Peçenekler hangi yıl Tuna'yı geçerek güneyindeki yerleşimleri yağmalar?

790    835    990    1110    1035

Arap yazar Mesudi'ye göre hacca giden Bulgarlar kendilerini nasıl tanıttı?

Biz Hunuz    Biz Göktürküz    Biz Slav Türk karışımıyız    Biz Ortodoksuz    Biz Müslümanız

Bizans'la işbirliği yaparak Avarlar'a karşı ayaklanan ve Bulgar Devleti'ni kuran Bulgar beyinin adı nedir?

Bulgrad    Kubrat    Keroset    Avrap    Burdat

Bulgar Devleti kaç yılında kuruldu?

290    750    665    760    833

Tuna Bulgar Devleti ne zaman kuruldu?

670    668    766    777    699