Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Sayfa 17

önceki    sonraki

Kırgızlar bugün abla karşılığında hangi sözcüğü kullanır?

Bala       Abıla       Ece, eceke        Böyük abla         Kız bala

Türkmenler abartmak yerine hangi sözcüğü kullanır?

Kuparmak        Arttarmak       Apamak          Çişirmek       Artırmak

Uygurlar acele yerine hangi sözcüğü kullanır?

Acile    Koşturgu       Aççık        Kurtulu         Aldiraşlık

Tatarlar soru yerine hangi sözcüğü kullanır?

Sordum      Sorgunç      Soru       Sorsunmak        Sorau

Kazaklar sosyete yerine hangi sözcüğü kullanır?

Aksüyek       Sosyet          Sosluye        Sosyalite         Kırmancık