Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Sayfa 16

önceki     sonraki

Hititler kendi dillerine ne ad verirdi?

Hititçe   Etice     Burunca      Nesaca     Murunguli

Hitit dilinde wiyana ne demektir?

Şarap       Viyana       Omuz       Vay canına       Kime ne

Luwi dilinde anne ne demektir?

Uk      Kem    Anni      Annadurma       Kimarnu

Palalılar nerede yasadı?

Bugünkü Antalya dolaylarında     Bugünkü Diyarbakır dolaylarında    Bugünkü Ankara dolaylarında     Bugünkü İzmir dolaylarında      Bugünkü Kastamonu dolaylarında

Kazaklar bugün ac gözlü icin hangi sözcügü kullanır?

Aş köz   Açazgöz     Açık köz      Açak kız       Aşak göz