Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

 

Türkçe adlar

Aba

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: 1. Abla. 2. Anne.

 

Abaca

Köken: Türkçe.

Cinsiyet: Kız

Anlam: Abla veya anneye benzeyen.

 

Abaç

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Annesine benzeyen.

            

Abay

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Beceri, seziş-anlayış, büyük erkek kardeş.

 

Abaza

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: 1. Kuzeybatı Kafkasya’da yaşayan bir halk. 2. Bu halka mensup olan kimse.

 

Aca

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Amca. 2. Abla. 3. Anneanne, nine. 4. Güçlü kuvvetli, başladığı işi bitiren. 5. Büyük. 6. Derelerin içinde yetişen, basit yapraklı, kırmızı çiçekli, güzel kokulu bir çalı.

 

Acabay

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam :Aca ve bay sözlerinden oluşan bir ad.

 

Acabey

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Aca ve bey sözlerinden oluşan bir ad.

 

Acahan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Aca ve han sözlerinden oluşan bir ad.

 

Acar

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Kuvvetli, güçlü, dinç. 2. Çevik, atılgan, kabına sığmaz. 3. Gözü pek, yiğit, cesur, kabadayı, yılmaz. 4. Hoş, sevimli yüzlü (kimse). 5. Yeni. 6. Taze. 7. Şişman, etli, semiz. 8. Çalışkan, becerikli. 9. Açıkgöz, zeki. 10. Çapkın. 11. Bir çeşit zehirli ot.

            

Acar

Köken: Türkçe                                          

Cinsiyet: Kız

Anlam: 1. Kuvvetli, güçlü, dinç. 2. Çevik, atılgan, kabına sığmaz. 3. Gözü pek, yiğit, cesur, kabadayı, yılmaz. 4. Hoş, sevimli yüzlü (kimse). 5. Yeni. 6. Taze. 7. Şişman, etli, semiz. 8. Çalışkan, becerikli. 9. Açıkgöz, zeki. 10. Çapkın. 11. Bir çeşit zehirli ot.

 

Acarman

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Çevik, becerikli, girişken insan.

 

Acartürk

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Güçlü, korkusuz, yiğit Türk.

 

Aça

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Anne, anne yerinde olan yaşlı kadın.

 

Açıker

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Dürüst, doğru insan.

 

Adahan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Ada ve han sözlerinden oluşan bir ad.

 

Adak

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Bir dileğin, bir isteğin yerine gelmesi amacıyla kutsal sayılan bir güce adanmış nesne.

 

Adak 

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Bir dileğin, bir isteğin yerine gelmesi amacıyla kutsal sayılan bir güce adanmış nesne.

 

Adal

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: “Adın yayılsın, ün kazan” anlamında bir ad.

 

Adal

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: “Adın yayılsın, ün kazan” anlamında bir ad.

 

Adalan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Ün kazanan, ünlü, tanınmış.

 

Adamış

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Adak yapmış olan kimse.

 

Adanan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Önemli ve değerli olan bir kişi, olay vb.nin anısına yapılan.

 

Adanır

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Ad alan, ünlenen kimse, şanlı, şöhretli.

 

Adanır

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Ad alan, ünlenen kimse, şanlı, şöhretli.

 

Adar

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Erginlik, olgunluk. 2. Süre, zaman. 3. Arkadaş, taraftar, omuzdaş, yandaş. 4. Mart ayı.

            

Adar

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: 1. Erginlik, olgunluk. 2. Süre, zaman. 3. Arkadaş, taraftar, omuzdaş, yandaş. 4. Mart ayı.

          

Adarkan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Adak yapar" anlamındaki adar ile kan sözlerinden oluşan ad.

 

Adasal

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Ada ile ilgili, adaya özgü, adalı.

 

Adaş

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Adları aynı olanlardan her biri.

 

Aday

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse. 2. Bir iş için yetiştirilmekte, eğitilmekte olan kimse, namzet.

 

Adısanlı

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Ünlü, tanınmış kişi.

 

Afacan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Zeki ve yaramaz çocuk.

 

Ağer

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Temiz, doğru kimse.

 

Ağaner

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Göğe doğru yükselen, değerli erkek

 

Ağaverdi

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Ağa verdi, ağa bağışladı" anlamında kullanılan bir ad.

 

Aka

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Büyük kardeş, ağabey. 2. Baba. 3. Saygıdeğer kişi. 4. Kabadayı. 5. Akan dam.

 

Akabay

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Saygıdeğer varlıklı kişi.

 

Akaner

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Bir yerden bir yere giden kimse.

 

Akarca

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Küçük akarsu. 2. Kaplıca. 3. Sürekli işleyen çıban. 4. Kemik veremi.

 

Akarçay

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Akan çay, dere.

 

Akarsu

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Yeryüzünde, yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su. 2. Tek sıra elmastan gerdanlık.

              

Akarsu

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız                                                                                                           

Anlam: 1. Yeryüzünde, yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su. 2. Tek sıra elmastan gerdanlık.                                                                                       

 

Akartuna

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Tuna nehri gibi akan.

 

Akartürk

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Akan, ileriye hareket eden Türk.

 

Akasma

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Düğün çiçeğigillerden, beyaz çiçek veren, bahçelerde süs çiçeği olarak yetiştirilen sarmaşık özelliği gösteren bir bitki.

 

Akasoy

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Sevilen, sayılan soydan gelen.

 

Akbatur

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Yürekli, yiğit erkek.

 

Akbay

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Dürüst zengin.

 

Akbayar

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Dürüst ve namuslu saygın kimse.

 

Akçabay

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Temiz ve dürüst kimse.

 

Akçer

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Dürüst ve namuslu kimse.

 

Akçora

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Yiğit, kahraman.

 

Akdemir

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Dövme demir.

 

Akdoğ

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: “Talihin, şansın iyi olsun” anlamında kullanılan bir ad.

 

Akdoğan

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Kartalgillerden bir doğan türü.

 

Akdoğdu

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Namuslu bir biçimde dünyaya geldi" anlamında kullanılan bir ad.

 

Akdoğmuş

Köken: Trkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Namuslu bir biçimde dünyaya gelmiş" anlamında kullanılan bir ad.

 

Akdoğu

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Ak-doğu.

 

Akduman

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Beyaz duman.

 

Akdur

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Akmak ve durmak fiillerinin emir biçimleriyle yapılmış bir ad, "ak ve dur".

 

Akdurmuş

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Uzun ömürlü olması, çok yaşaması ve dürüst olması istenen çocuklara verilen ad.

 

Akel

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Doğru, dürüst işler yapan kimse. 2. Eli uğurlu olan kimse.

 

Akel

Köken: Türkçe                                          

Cinsiyet:  Kız

Anlam: 1. Doğru, dürüst işler yapan kimse. 2. Eli uğurlu olan kimse.

            

Aker

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Dürüst, güvenilir erkek.

 

Akerman

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Dürüst, soylu, temiz kişi.

 

Akersoy

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Yiğit soydan gelen dürüst kimse.

 

Akıner

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Akın yapan er.

 

Akıncıbay

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam:

Düşman ülkesine akın yapan savaşçı kimse.

 

Akıneri

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Akıncı, savaşçı.

 

Akkadın

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Namuslu, dürüst kadın.

 

Akkar

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Kar gibi beyaz olan.

 

Akkor

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Işık saçacak beyazlığa varıncaya kadar ısıtılmış olan.

 

Akköz

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: İçinde küçük kor parçaları bulunan beyaz kül.

 

Akkurt

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Beyaz kurt.

 

Akkuş

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Kartalgillerden, ava alıştırılabilen küçük bir yırtıcı kuş, atmaca.

 

Akozan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Güvenilir, dürüst şair, halk şairi.

 

Aköz

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Özü temiz, doğru olan kimse.

 

Aksan

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: İyi, temiz olarak tanınmış kimse.

 

Aksarı

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Kanarya sarısı renginde olan.

 

Aksay

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Dürüst, temiz olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad.

 

Aksın

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: “Sen aksın, temiz ve lekesizsin, doğru ve dürüstsün” anlamında kullanılan bir ad.

 

Aksın

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: “Sen aksın, temiz ve lekesizsin, doğru ve namuslusun” anlamında kullanılan bir ad.

 

Aksungur

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Eski Türk büyüklerine verilen san. 2. Kartalgillerden bir doğan türü, akdoğan.

 

Aktemür

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: bk. Akdemir

 

Aktı

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Saf, masum. 2. El emeği.

 

Aktolga

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Savaşçıların başlarına giydikleri demir başlık.

 

Aktuğ

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Beyaz tuğ.

 

Aktürk

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Soylu, temiz, doğru ve dürüst Türk.

 

Akün

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Dürüstlüğü ve iyiliğiyle ün yapmış kimse.

 

Akün

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Dürüstlüğü ve iyiliğiyle ün yapmış kimse.

 

Akünal

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Dürüstlük ve iyilikle ün kazan" anlamında kullanılan bir ad.

 

Akvarol

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: "Dürüst bir biçimde yaşa, uzun ve sağlıklı bir yaşamın olsun" anlamında kullanılan bir ad.

 

Akyurt

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Güvenilir yurt.

 

Akyürek

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Temiz, iyi niyetli kimse.

 

Alabaş

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Turpgillerden, şalgama benzeyen bir bitki. 2. Baş tüyleri karışık renkli bir tür kuş.

 

Alabay

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Henüz olgunlaşmamış kimse.

 

Alahan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Henüz olgunlaşmamış hükümdar.

 

Alakurt

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Derisinde türlü renkler olan kurt.

 

Alakuş

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Tavus kuşu.

 

Alanbay

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Ülke fetheden kimse.

 

Aldemir

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Demirin kızdırılmış durumu.

 

Algur

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Tümsek, tepe. 2. Sakin, sessiz. 3. (Far.) Kırmızı.

 

Alköz

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Kırmızı ateş.

 

Almabanu

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Hanımefendi, prenses.

 

Alpayer

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Cesur, yiğit kimse.

 

Alpdemir

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Demir yürekli, korkusuz yiğit.

 

Alpermiş

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Yiğit, cesur, yürekli ermiş kimse.

 

Alpgiray

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Yiğit, cesur, yürekli hükümdar.

 

Alpkülük

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Ünlü, tanınmış yiğit kimse.

 

Alptuğ

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Yiğit, cesur, yürekli, savaşçı kimse.

 

Alpyürek

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Cesur, yürekli, yiğit kimse.

 

Alpyürük

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Bir yerde duramayan, hareketli, cesur, yiğit kimse.

 

Altaner

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Yiğit, cesur hükümdar gibi olan kimse.

 

Altemür

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Al renkli demir.

 

Altınbay

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Üstün nitelikli, değerli kimse.

 

Anabacı

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Anne ve kız kardeş.

 

Anahanım

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Anne olmuş kadın.

 

Anar

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: "Anımsar, hatırlar" anlamında kullanılan bir ad.

 

Ançıbay

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Avcı bey.

 

Ardahan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Sonra gelen, sonraki hükümdar.

 

Ardemir

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: bkz. Erdemir

 

Arer

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Temiz, doğru kimse.

 

Argüden

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Temiz ve dürüst olmayı amaçlayan kimse.

 

Argüder

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: bk. Argüden

 

Arıer

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Çalışkan kimse.

 

Arıpınar

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Berrak akan pınar.

 

Arıpınar

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Berrak akan pınar.

 

Arkadaş

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri. 2. Bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri.

 

Arman

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Dürüst, doğru, güvenilir kimse. 2. İstek. 3. Özlem.

 

Arman      

Köken: Türkçe                                       

Cinsiyet:  Kız

Anlam: 1. Dürüst, doğru, güvenilir kimse. 2. İstek. 3. Özlem.

 

Armanç

Köken : Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: İdeal, ülkü.

            

Aru

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: bk. Arı

 

Aru

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: bk. Arı

 

Aslan

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Kedigillerden, Afrika'da ve Asya'da yaşayan, erkekleri yeleli, yırtıcı, uzunluğu 160 cm, kuyruğu 70 cm ve ucu püsküllü, çok koyu sarı renkli güçlü bir memeli türü. 2. Gürbüz, yiğit adam.

 

Aşan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Güçlükleri ve engelleri yenen kimse.

 

Atabay

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Zengin, saygın kimse.

 

Atadan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Atalardan gelen.

            

Atahan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Hükümdar olan ata.

 

Atak

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Dışa dönük, canlı, girişken. 2. Eli açık, cömert. 3. Atıcı, nişancı.

 

Atakan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Hükümdar olan ata.

 

Ataker

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Dışa dönük, canlı, girişken kimse. 2. Eli açık, cömert kimse. 3. Atıcı, nişancı kimse.

 

Atakurt

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Atası cesur ve yiğit olan kimse.

 

Atambay

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: "Atam beydir" anlamında kullanılan bir ad.

 

Atasever

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: bk. Ataseven

 

Atila

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: bk. Attila

 

Atilla

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: bk. Attila

 

Attilâ

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Ünlü. 2. Babacık. 3. Büyük Hun İmparatorunun adı.

 

Avar

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Direnen, karşı koyan. 2. VII.yüzyılın sonuna değin Orta Avrupa’da yaşamış bir Türk boyu.

 

Ayaşan

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Yükselen.

 

Aybay

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: "Ey bey!" anlamında kullanılan bir ad.

 

Ayberk

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: "Ey güçlü kimse" anlamında kullanılan bir ad.

 

Aydanarı

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Namuslu, iffetli, güzel kadın.

 

Aydenk

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Ayın dengi olacak kadar güzel, ay gibi güzel.

 

Aydemir

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Ay gibi ışıklı, temiz, demir gibi güçlü kimse.

 

Aydınbay

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: İleri görüşlü kimse.

 

Ayduru

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Ay gibi duru, parlak ve lekesiz olan.

 

Aygerim

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Ay gibi güzel.

 

Aygüler

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Ay gibi gülümseyen.

 

Aygür

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Ay gibi parlak ve gür.

 

Ayilkin

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: İlk ay.

 

Aykaç

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Söyleyen, konuşan. 2. Akıl veren. 3. Ozan, şair.

              

Aykal

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: "Ay gibi parlak ve ışıklı kal" anlamında kullanılan bir ad.

 

Aykal

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: "Ay gibi parlak ve ışıklı kal" anlamında kullanılan bir ad.

 

Aykurt

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: "Ey kurt gibi olan!" anlamında kullanılan bir ad.

 

Aypınar

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Ay gibi güzel, pınar gibi saf olan.

 

Aysever

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: "Ay gibi güzel ve parlak olanları seven" anlamında kullanılan bir ad.

 

Ayser

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: "Parlaklık ver, aydınlık getir" anlamında kullanılan bir ad.

 

Aysere

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Aydan daha güzel, daha parlak ve temiz.

 

Ayseren

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Parlaklık, ışık saçan.

 

Aysunar

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Ay gibi olan güzelliğini gösteren.

 

Aysunar

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Ay gibi olan güzelliğini gösteren.

 

Aysungur

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: "Ey soğukkanlı kimse!" anlamında kullanılan bir ad.

 

Aytekin

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Ay gibi tek ve uğurlu olan

 

Ayterim

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Ay gibi ince ve nazik olan.

 

Aytimur

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: bk. Aydemir

 

Aytuğ

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Ay gibi tuğ.

 

Aytuğ

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Ay gibi tuğ.

 

Aytül

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Mehtap.

 

Ayülker

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: bk. Ayülger

 

Ayülger

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Ay ve Süreyya yıldızı.

 

Ayver

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: "Çevrene ışık saç, yararlı ol" anlamında kullanılan bir ad.

 

Ayverdi

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: "Çevresine ışık saçtı, yararlı oldu" anlamında kullanılan bir ad.

 

Ayverdi

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: "Çevresine ışık saçtı, yararlı oldu" anlamında kullanılan bir ad.

 

Ayyarkın

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Ay ve güneş ışığı.

 

Ayyarkın 

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Ay ve güneş ışığı.

 

Ayyaruk

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Ay ışığı.

 

Bağatur

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: bk. Bahadır

Bakır

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Doğada serbest ve birleşik olarak bulunan kızıl renkli, kolay işlenir bir maden.

 

Bakırhan

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Bakır gibi işe yarayan hükümdar.

 

Balatürk

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Türk çocuğu.

 

Baler

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Tatlı dilli, cana yakın kimse.

 

Baldemir

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Bal gibi tatlı ve sevimli olan yiğit.

 

Baler

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Tatlı dilli, cana yakın kimse.

 

Balsarı

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Sarışın.

 

Baran

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Varan, ulaşan. 2. Yüce, ulu.

 

Başarman

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Yaptığı işleri başarıyla sonuçlandıran kimse.

 

Başbay

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Zenginlerin önde geleni.

 

Başdemir

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: İleri gelen, saygın kimse.

 

Başeğmez

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Buyruk altına girmeyen.

 

Başer

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: En önemli kimse.

 

Başkur

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Türk çadırlarının çevresindeki kanatları örten bölümlerin üst tarafına bağlanan ve 18 cm. kadar eni olan kuşak.

 

Başkurt

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. En önemli kimse. 2. Ural Dağları bölgesinde yaşayan ve Türklerin Kıpçak kolundan olan bir boy.

 

Baştuğ

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Önemli, saygın kimse.

 

Batıbay

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Üstün gelen, gücü yeten, galip olan zengin.

 

Batur

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Kahraman, yiğit, cesur, bahadır.

 

Bayar

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Ulu, yüce, saygın, soylu kimse.

 

Baybaş

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Zengin, ileri gelen, saygın kimse.

 

Baybek

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Zengin bey.

 

Baybora

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Fırtına.

 

Baybörü

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Zengin ve yiğit olan kimse.

 

Bayça

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Zengin, varlıklı.

 

Baydoğan

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Dünyaya zengin olarak gelen, zengin doğan.

 

Baydu

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: "Zengindi, varlıklıydı" anlamında kullanılan bir ad, İlhanlı Devletinin hükümdarı.

 

Baydur

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Güçlü, kuvvetli, cesur.

 

Bayduralp

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Güçlü, kuvvetli, cesur olan yiğit.

 

Bayer

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Zengin, varlıklı kimse.

 

Baygüç

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Güçlü ve zengin kimse.

 

Bayhan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Zengin ve varlıklı hükümdar.

 

Bayhun

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Zengin kimse.

 

Bayık

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Doğru, gerçek (söz), açık, belli.

 

Bayın

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek        

Anlam: bkz. Baylan

 

Bayındır

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan, bakımlı.

 

Bayır

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Zengin, varlıklı.

 

Bayırhan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Zengin, varlıklı hükümdar.

 

Baykal

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Yabani at, deniz.

 

Baykam

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Doktor, hekim.

 

Baykor

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: "Zengin, varlıklı bir duruma getirir" anlamında kullanılan bir ad.

 

Baykurt

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Zengin, varlıklı saygın kimse.

 

Baylan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Ağırbaşlı, uslu, kibar. Şımarık nazlı, yaramaz. Sebatsız, tembel.

 

Baylan   

Köken: Türkçe                       

Cinsiyet: Kız                          

Anlam: Ağırbaşlı, uslu, kibar. Şımarık, nazlı, yaramaz. Sebatsız, tembel.

 

Baysungur

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Şahin türünden yırtıcı bir kuş.

 

Bekdemir

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Demir gibi sağlam ve güçlü olan kimse.

 

Benek

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: 1. Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta. 2. Güneş lekeleri yöresinde görülen, parlak taneciklerden ve parlak damarlardan oluşmuş bölüm.

 

Berkan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: "İyice hatırla" anlamında kullanılan bir ad.

 

Berkant

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Güçlü, bozulmaz yemin.

 

Berke

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Kamçı.

 

Berke 

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Kamçı.

 

Berkel

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Eli güçlü olan kimse.

 

Berkin

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Sağlam, güçlü, kuvvetli.

 

Berkman

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Güçlü, sağlam kişilikli kimse.

 

Berkol

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: "Güçlü, dayanıklı ol" anlamında kullanılan bir ad.

 

Berköz

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Özü güçlü kimse.

 

Berksal

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Güçlü, kuvvetli kimse.

 

Berksan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Güçlü tanınan kimse.

 

Berksoy

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Güçlü soydan gelen kimse.

 

Berksu

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Bol, gür akan su.

 

Berksun

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: "Kendini sağlam ve güçlü olarak göster" anlamında kullanılan bir ad.

 

Berktin

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Özü güçlü, sağlam olan kimse.

 

Berkün

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Sağlam, güçlü tanınmış kimse.

 

Bilger

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Akıllı, bilgili, bilge, bilgin.

 

Bilgiser

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: "Bilgi ortaya koy" anlamında kullanılan bir ad.

 

Bilir

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Bilgili, her şeyi bilen, anlayan, görgülü, kültürlü.

 

Bilir

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Bilgili, her şeyi bilen, anlayan, görgülü, kültürlü.

 

Biran

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: "Bir kez olsun hatırla" anlamında kullanılan bir ad.

 

Birant

Köken :Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: "Ant iç, yemin et" anlamında kullanılan bir ad.

 

Biray

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Ay gibi tek, eşsiz.

 

Biray

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Ay gibi tek, eşsiz.

 

Birben

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: "Yalnızca ben" anlamında kullanılan bir ad.

 

Birbenek

Köken :Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Güzel kadın.

 

Birce

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Tek, eşsiz, biricik.

 

Birce

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Tek, eşsiz, biricik.

 

Birçek

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Saç, kâkül, zülüf.

 

Birdal

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Yardımsever.

Birdal

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Yardımsever.

 

Birge

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Kamçı. 2. Birlikte, beraber. 3. Kuma, ortak.

            

Birge

Köken: Türkçe                                     

Cinsiyet: Kız                                        

Anlam: 1. Kamçı. 2. Birlikte, beraber. 3. Kuma, ortak.

          

Bilgivar

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Bilgili, bilen.

 

Boyar

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Eskiden Tuna bölgesinde, Transilvanya’da ve Rusya’da soylulardan olan kimselere verilen unvan.

 

Boyer

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Uzun boylu olan kimse.

 

Bozat

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Boz donlu at.

 

Bozdemir

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Demir gibi sağlam ve kuvvetli olan kimse

 

Bozerk

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Sağlamlık, kuvvetlilik.

 

Bozkurt

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Göktürk efsanelerinde yer alan kutsal hayvan.

 

Bucak

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Gizli veya uzak bir köşe, kuytu yer. 2. Irmak kıyılarındaki kumluk, çalılık yerler. 3. Dağ tepesi.

 

Bumin

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Baykuş. 2. Tümen.

                                                 

Burcu

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: 1. Güzel koku, ıtır. 2. Sakız ağacının tomurcuğu.

                                                 

Burçak

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Baklagillerden, taneleri yem olarak kullanılan bir bitki.

 

Burçak

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Baklagillerden, taneleri yem olarak kullanılan bir bitki.

 

Burçin

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Geyik, dişi geyik.

 

Burçin

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Geyik, dişi geyik.

 

Burkay

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Ay, hilal. 2. Gücenmiş, kırılmış kimse.

 

Buruk

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Tadı kekre olan. 2. Alınmış, kırılmış, gücenmiş. 3. Aksak, topal, eğri basan. 4. Kapalı havuz. 5. Hortum, kasırga.

 

Bürçe

Köken :   T.

Cinsiyet:  Erkek

Söyleyiş:

Anlam     Kurt yavrusu.

 

Coşan

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Coşku duyan, heyecanlı kimse.

 

Cura

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Dost, arkadaş, sevgili. 2. Güzel, ahenkli ses. 3. Ufak tefek, çelimsiz. 4. Küçük zurna. 5. Atmaca, doğan.

 

Çiler

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Şarkı söyleyen, şakıyan, öten bülbül.

 

Çağaçar

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Söyleyiş:

Anlam: bk. Çağaçan

 

Çağveren

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Yeni bir çağ açan kimse.

 

Çağlar

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: 1. Çağlayan. 2. Coşkulu, canlı kimse.

 

Çağlar      

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek                         

Anlam: 1. Çağlayan. 2. Coşkulu, canlı kimse.      

 

Çalıkuşu

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Serçegillerden, başı koyu kırmızı, çalılık yerleri seven, ötücü bir kuş.

 

Çarlan

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Güçlü akan su.

 

Çarman

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Neşeli.

 

Çeliköz

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Güçlü, kuvvetli kimse.

 

Çerçi

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Köylerde dolaşarak ufak tefek eşya satan gezgin satıcı.

 

Çerkez

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Kafkasya'nın yerli boylarından birinin adı ve bu boydan olan kimse.

 

Çerme

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Çay kıyılarında sulu ve yeşil yer. 2. Akarsuların topraktan çıkan sızıntısı. 3. Kaynak.

 

Çeviköz

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Kolaylık ve çabuklukla davranan, kıvrak, hareketli kimse

 

Çiğdem

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Zambakgillerden, türlü renklerde çiçek açan, çok yıllık, yumrulu bir kır bitkisi.

 

Çora

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Bir tür toprak. 2. Her türlü yemek.

 

Çorak

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Verimsiz, bitek olmayan, kıraç toprak.

              

Çökermiş

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Yaşlı, yaşlanmış, ihtiyar kimse.

 

Dadak

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Büyük kardeş, ağabey. 2. Bebek. 3. Bir yiyeceğin tadına bakmak için yenilen parçası, tadımlık. 4. Şeker, akide şekeri.

 

Dadaş

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Erkek kardeş. 2. Yiğit, delikanlı, babayiğit kimse. 3. Mert, cesur. 4. Arkadaş, dost.

 

Dağaşan

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Dağları aşan, korkusuzca dolaşan kimse.

 

Dalayer

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Deniz adamı.

 

Dayar

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Hazır, hazırlanmış.

 

Dede

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Babanın veya ananın babası. 2. Ata. 3. Mevlevi tarikatında çile doldurmuş dervişlere verilen san.

 

Demir

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Koyu renkli, kolay işlenen, dayanıklı, kullanılış yerleri çok maden. 2. Güçlü, kuvvetli, sert kimse.

 

Demirağ

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Güçlü, kuvvetli, sert kimse.

 

Demiralp

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Güçlü, kuvvetli, sert, yiğit kimse.

 

Demiray

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Güçlü, kuvvetli, sert kimse.

 

Demirbağ

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Güçlü, kuvvetli, sert kimse.

 

Demirbaş

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Başı demir gibi sağlam olan kimse.

 

Demirboğa

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Güçlü, kuvvetli, sert kimse.

 

Demirbüken

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Demiri bükecek güçte olan kimse.

 

Demirçay

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Güçlü, kuvvetli, sert kimse.

 

Demirdelen

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Demiri delecek güçte olan kimse.

 

Demirdöven

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Demiri işleyen, güçlü kimse

 

Demirel

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Eli demir gibi güçlü olan.

 

Demirer

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Güçlü, kuvvetli, sert kimse.

 

Demirezen

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Demiri ezecek kadar güçlü olan kimse.

 

Demirgüç

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Demir gibi güçlü kimse.

 

Demirhan

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Güçlü hükümdar.

 

Demiriz

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Güçlü, kuvvetli, sert kimse.

 

Demirkan

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Güçlü soydan gelen kimse.

 

Demirkol

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Demir gibi güçlü kolu olan kimse.

 

Demirkut

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Güçlü, kuvvetli, sert kimse.

 

Demirman

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Demir gibi güçlü, sağlam kimse.

 

Demirok

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Güçlü, kuvvetli, sert kimse.

 

Demiröz

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Özü demir gibi güçlü olan kimse.

 

Demirtav

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Güçlü, kuvvetli, sert kimse.

 

Demirtekin

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Güçlü, kuvvetli, sert hükümdar.

 

Demirtuğ

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Güçlü, kuvvetli, sert kimse.

 

Demren

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: bkz. Temren

Derin
Köken: Türkçe
Cinsiyet: Kız
Anlam: 1. Çok gelişmiş, çok ilerlemiş. 2. Yoğun. 3. İçten gelen.

Derin
Köken: Türkçe                                                                                              
Cinsiyet: Erkek
Anlam: 1. Çok gelişmiş, çok ilerlemiş. 2. Yoğun. 3. İçten gelen.

Derinkök
Köken: Türkçe
Cinsiyet: Erkek
Anlam: Soyu çok eskilere giden kimse.

Derinöz
Köken: Türkçe
Cinsiyet: Erkek
Anlam: Özünde yücelik olan kimse.

Derlen
Köken: Türkçe
Cinsiyet: Erkek
Anlam: "Düzgün bir biçimde toplan, düzenli ol" anlamında kullanılan bir söz.

Dilemre

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Ana diline tutkun, dilini çok seven kimse.

 

Dilmaç

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Çevirmen, tercüman.

 

Dinçer

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Gücü ve sağlık durumu yerinde olan kimse.

 

Dinçöz

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Özü güçlü ve sağlam olan kimse.

 

Dinçsay
Köken: Türkçe
Cinsiyet: Erkek
Anlam: "Gücü ve sağlık durumu yerinde olarak kabul et" anlamında kullanılan bir ad.

 

Dirimtekin
Köken: Türkçe
Cinsiyet:  Erkek
Anlam: Yaşama gücü olan hükümdar.

Doğantimur
Köken: Türkçe
Cinsiyet: Erkek
Anlam: Doğan, dünyaya gelen güçlü kimse.

Domurcuk

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Tomurcuk.

 

Dora
Köken: Türkçe
Cinsiyet:  Erkek
Anlam: 1. Dağ doruğu. 2. Bir şeyin üst kısmı, yukarısı, tepe. 3. En yüksek yer, uç.

Dorak
Köken: Türkçe
Cinsiyet:  Erkek
Anlam: Tepe, en yüksek yer, doruk.

Doru
Köken: Türkçe
Cinsiyet:  Erkek
Anlam: 1. Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi kara olan at. 2. Doruk.

Doruk
Köken: Türkçe
Cinsiyet:  Erkek
Anlam: 1. Tepe, en yüksek yer, uç, zirve. 2. En üstün başarı düzeyi. 3. Kibirli.

Dorukkan
Köken: Türkçe
Cinsiyet:  Erkek
Anlam: Başarılı, üstün nitelikli kimse.

Dorukkurt
Köken: Türkçe
Cinsiyet:  Erkek
Anlam: Başarılı, üstün nitelikli kimse.

Dorukkut
Köken: Türkçe
Cinsiyet:  Erkek
Anlam: Başarılı, üstün nitelikli, saygın kimse.

Doruktekin
Köken: Türkçe
Cinsiyet:  Erkek
Anlam: Başarılı, üstün nitelikli hükümdar.

Doruktepe
Köken: Türkçe
Cinsiyet:  Erkek
Anlam: Başarılı, üstün nitelikli kimse.

Dönmez

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Sözünden dönmeyen, dediğini yapan, azimli, kişilikli.

 

Dönmezer

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Sözünden dönmeyen, dediğini yapan, azimli, kişilikli kimse.

 

Dönmezsoy

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Sözünden dönmeyen, dediğini yapan, azimli, kişilikli bir soydan gelen kimse.

 

Dönmeztekin

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Sözünden dönmeyen, dediğini yapan, azimli, kişilikli hükümdar.

 

Duman

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Bir maddenin yanmasıyla çıkan kara ve esmer renkli gaz.

 

Duran
Köken: Türkçe
Cinsiyet: Erkek
Anlam: 1. Yaşayan, varlığını sürdüren. 2. Dağ yolu. 3. Kalan. 4. Dingin, sakin, huzurlu.

Duranay
Köken: Türkçe
Cinsiyet: Erkek
Anlam: Dingin, sakin, huzurlu bir biçimde yaşamını sürdüren kimse.

Duraner
Köken: Türkçe
Cinsiyet: Erkek
Anlam: Dingin, sakin, huzurlu bir biçimde yaşamını sürdüren kimse.

Duransoy
Köken: Türkçe
Cinsiyet: Erkek
Anlam: Dingin, sakin, huzurlu bir biçimde yaşamını sürdürmüş soydan gelen kimse.

Durantekin
Köken: Türkçe
Cinsiyet: Erkek
Anlam: Dingin, sakin, huzurlu bir biçimde yaşamını sürdüren hükümdar.

Durusan

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Temiz tanınmış kimse.

 

Durusoy

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Soylu, temiz aileden gelen kimse.

 

Durusu

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Sakin akan saf ve berrak su.

 

Eğilmez

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Başkasının baskısını ve üstünlüğünü kabul etmeyen, baş eğmeyen

 

Ekim

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı.

 

Ekim         

Köken: Türkçe                             

Cinsiyet:  Erkek                           

Anlam: 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı.    

 

Emek

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: 1. Uzun, yorucu ve özenli çalışma. 2. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü.

 

Emek        

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Uzun, yorucu ve özenli çalışma. 2. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü.

 

Emre

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Âşık, tutkun. 2. Halk şairi. 3. Kardeş. 4. Arkadaş

 

Erdal

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Genç kimse.

 

Erdemer

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Erdemli kimse.

 

Erdönmez

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Sözünden dönmeyen, doğru sözlü yiğit.

 

Erduran
Köken: Türkçe
Cinsiyet: Erkek
Anlam: Erkek çocuğun uzun ömürlü olmasını dilemek amacıyla kullanılan bir ad.

 

Erenkara

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Deneyimli, akıllı, siyah tenli kimse.

 

Ergenekon

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Dağın en yüksek noktası, doruğu.

 

Erimer

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Amacına ulaşmış kimse.

 

Erinçer

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Huzur veren kimse.

 

Erkal

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: "Her zaman yiğit kal" anlamında kullanılan bir ad.

 

Erke

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: 1. İş başarma gücü. 2. Nazlı, serbest büyütülmüş çocuk.

 

Erke

Köken: Türkçe                                          

Cinsiyet: Erkek                                         

Anlam: 1. İş başarma gücü. 2. Nazlı, serbest büyütülmüş çocuk

 

Erkel

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Güçlü, kudretli el sahibi olan kimse.

 

Erker

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Güçlü, kudretli erkek.

 

Erkılıç

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Kılıç gibi keskin, güçlü yiğit.

 

Erkın

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Çalışkan kimse.

 

Erkınay

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Çalışkan erkek.

 

Erkınel

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Çalışkan kimse.

 

Erkıral

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: "Çalışkan, gayretli ol" anlamında kullanılan bir ad.

 

Erkış

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Erken gelen kış.

 

Erkuş

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Gözü yükseklerde olan kimse.

 

Erman

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Yiğit, kahraman, yürekli kimse.

 

Ermiş

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. İsteğine erişmiş. 2. Olgunlaşmış. 3. Evliya, eren.

 

Ermutlu

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Mutlu erkek.

 

Eroğuz
Köken: Türkçe
Cinsiyet:  Erkek
Anlam: Güçlü, kuvvetli kimse.

Eröz
Köken: Türkçe
Cinsiyet:  Erkek
Anlam: Özü erkek, yiğit olan kimse.

Ersay
Köken: Türkçe
Cinsiyet: Erkek
Anlam: "Yiğit olarak kabul et" anlamında kullanılan bir ad.

Ersayın
Köken: Türkçe
Cinsiyet: Erkek
Anlam: Saygıdeğer kimse.

Erserim

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Sabırlı kimse.

 

Ersöz

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Sözüne güvenilir, dürüst sözlü kimse.

 

Ertepınar

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Pınar gibi saf ve temiz olan.

 

Ertuğrul

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Dürüst, doğru, yiğit kimse.

 

Eryalçın

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Sert, güçlü, boyun eğmez yiğit

 

Esentimur
Köken: Türkçe
Cinsiyet:  Erkek
Anlam: bk. Esendemir

 

Eser

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: 1. Soğuk. 2. Sert esen rüzgâr. 3. Belirti, iz. 4. Ar. Yapıt.

 

Eser

Köken: Türkçe               

Cinsiyet: Erkek              

Anlam: 1. Soğuk. 2. Sert esen rüzgâr. 3. Belirti, iz. 4. Ar. Yapıt.

 

Esertaş

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Sağlıklı, güçlü kimse.

 

Evrimer

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Ağır ağır ve kendiliğinden oluşan değişen kimse.

 

Eryavuz

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Yürekli, korkusuz yiğit.

 

Gençer

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Genç-er. 2. Toplantı, eğlenti.

 

Gerçek

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Doğru, dürüst. 2. Temel, başlıca, asıl doğayı yansıtan.

 

Girayalp

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Hükümdar yiğit.

 

Girayer

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Hükümdar olan kimse.

 

Gizem

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Aklın erişemediği veya çözülemeyen şey, sır.

 

Göçer

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Yer, yurt edinmeyen, göç etmekten hoşlanan. 2. Göçebe.

 

Gökçem

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Mavi gözlü kız.

 

Gökçer

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: bk. Gökçeer

 

Göksay
Köken: Türkçe
Cinsiyet: Erkek
Anlam: "Değerli olduğunu kabul et" anlamında kullanılan bir ad.

Gönder
Köken: Türkçe
Cinsiyet: Erkek
Anlam: 1. Bayrak veya mızrağın sapı. 2. Kayık ve yelkenli gemilere yön vermeye yarayan, ucu madenî ağaç sopa.

Gözem

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. İlgi çeken, sevimli, hoşa giden kimse. 2. Sulak yer. 3. Pınar.

 

Gözem     

Köken: Türkçe                                                

Cinsiyet:  Kız

Anlam: 1. İlgi çeken, sevimli, hoşa giden kimse. 2. Sulak yer. 3. Pınar.

 

Gözütok
Köken: Türkçe
Cinsiyet:  Erkek
Anlam: Aç gözlü olmayan kimse.

 

Güçeren

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Güçlü yiğit.

 

Güçermiş

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Güçlü kimse.

 

Güldüren

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Mutlu eden, sevindiren.

 

Güleçer

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Her zaman gülen, gülümseyen, güler yüzlü kimse.

 

Gülümser

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Gülümseyen, güler yüzlü.

 

Günerman

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Yiğit soydan gelen aydın kimse.

 

Günsar

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: "Güneş gibi her tarafı çevrele, herkese yararın olsun" anlamında kullanılan bir ad.

 

Günser

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: "Güneş gibi aydınlık, ışık saç" anlamında kullanılan bir ad.

 

Günser

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: "Güneş gibi aydınlık, ışık saç" anlamında kullanılan bir ad.

 

Günseren

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Güneş gibi aydınlık, ışık saçan.

 

Güntimur
Köken: Türkçe
Cinsiyet:  Erkek
Anlam: bk. Gündemir

 

Günyaruk

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Gün ışığı.

 

Işılar

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Parlayan, ışıldayan. 2. Neşeli, canlı, şen.

              

Işılar

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: 1. Parlayan, ışıldayan. 2. Neşeli, canlı, şen.

 

İçöz

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: İçi özlü, değerli.

 

İlarslan

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Ülkenin en güçlü insanı.

              

İlbasan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Bir ülke üzerine yürüyen, o ülkeyi fetheden.

 

İldemer

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Yaptığı işin kötü sonuç vermesinden üzülen, pişmanlık duyan kimse.

 

İlkün

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: İlk doğan erkek çocuklara verilen adlardan biri.

 

İlkünsal

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: İlk doğan erkek çocuklara verilen adlardan biri.

 

İlsever

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Ülkesini seven.

 

İlter

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Yurdu koruyan, gözeten, yurtsever kimse.

 

İlter

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Yurdu koruyan, gözeten, yurtsever kimse.

 

İlteriş

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Devleti, ülkeyi derleyip toplayan, birleştiren.

 

İmer

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Çok zengin, varlıklı.

 

İmer

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Çok zengin, varlıklı.

 

Kabadayı

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. İyi dövüşen, korkusuz, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse. 2. Yürekli.

 

Kadagan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Buyruk, emir.

 

Kadam

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Dost, arkadaş.

 

Kadam

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Dost, arkadaş.

 

Kafar

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Arkadaş, dost.

 

Kalagay

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Al, kırmızı renk

 

Kalmuk

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Göz kapağı. 2. Tüylü yün kumaş. 3. Asya’da eski bir Moğol kabilesinin adı.

 

Kanıkor

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Ateşli, canlı yaradılışta olan kimse

 

Kapagan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Çokça kapan, alan. 2. 691-716 Yılları arasında hüküm sürmüş olan Göktürk kağanı.

 

Karadoğan

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Esmer olarak dünyaya gelen.

 

Karakucak

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Sarılma, kucaklama, kavrama, tutuşma. 2. En eski Türk güreş biçimi.

 

Karakuş

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Kartal cinsinden kuşlara verilen genel ad.

 

Karamürsel
Köken: Türkçe
Cinsiyet: Erkek
Anlam: 1. Marmara Denizi kıyılarında işleyen küçük teknelere verilen ad. 2. Marmara bölgesinde Kocaeli’nin ilçe merkezi.

 

Karasungur

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Soğukkanlı, sakin esmer kimse.

 

Kardelen

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Baharın müjdecisi bir çiçek.

 

Kasal

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Kibir, gurur, övünme.

 

Kasar

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Hatır, gönül.

 

Kasırga

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Şiddetli fırtına. 2. Duyguların patlak verişi, büyük heyecan, coşku.

 

Kavurt
Köken: Türkçe
Cinsiyet: Erkek
Anlam: Heybetli, gösterişli, cesur, yiğit, kahraman.

 

Kayar

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Gurur.

 

Kayatimur
Köken: Türkçe
Cinsiyet:  Erkek
Anlam: Kaya ve demir gibi sert, güçlü kimse.

 

Kaygusuz

Köken : Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: bk. Kaygısız

 

Kazak
Köken: Türkçe
Cinsiyet: Erkek
Anlam: 1. Göçebe, akıncı. 2. Rusya'da yaşayan bir Türk kavmi. 3. Genç, taze. 4. İnatçı.

 

Kazakhan
Köken: Türkçe
Cinsiyet:  Erkek
Anlam: İnatçı hükümdar. 

 

Kazan
Köken: Türkçe
Cinsiyet:  Erkek
Anlam: Olumlu etkiler bırakan kimse.

Kazanhan
Köken: Türkçe
Cinsiyet:  Erkek
Anlam: Olumlu etkiler bırakan hükümdar.

Keleştimur
Köken: Türkçe
Cinsiyet:  Erkek
Anlam: 1. Güzel, yakışıklı, güçlü kimse. 2. Yiğit, cesur, bahadır.

Kılıçer

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Kılıç gibi keskin kimse.

 

Kımız
Köken: Türkçe
Cinsiyet: Erkek
Anlam: Kısrak sütünden yapılan bir içki.

 

Kınıkaslan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Gayretli, çabalayan kimse.

 

Kırgız
Köken: Türkçe
Cinsiyet: Erkek
Anlam: 1. Gezici, gezgin. 2. Çoğunlukla Kırgızistan'da toplu durumda yaşayan, Türk soyundan gelen bir halk.

 

Kıvançer

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Övünen, iftihar eden kimse.

 

Kızıl

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Parlak kırmızı renk. 2. Altın, para.

 

Kızılaslan

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Altın gibi yüreği olan cesur kimse.

 

Kızılateş

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Çok iyi yanan ateş.

 

Kızılbars

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: bk. Kızılpars

 

Kızılboğa

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Güçlü, kuvvetli kimse.

 

Kızılbörü

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Güçlü, kuvvetli, deneyimli kimse.

 

Kızıldemir

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Güçlü, kuvvetli kimse.

 

Kızılelma

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Yeryüzündeki Türklerin birleşip kuracakları ideal ülke veya bütün Türklerin bir araya geleceği ülküsü.

 

Kızılelma

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Yeryüzündeki Türklerin birleşip kuracakları ideal ülke veya bütün Türklerin bir araya geleceği ülküsü.

 

Kızılkurt

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Deneyimli, yaşlı kimse.

 

Kızılpars

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Güçlü, kuvvetli kimse.

 

Kızıltuğ

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Kırmızı tuğ.

 

Kızıltunç

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Kırmızı tunç.

 

Kızılyalım

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Kızıl ateş.

 

Kızılyalım

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Kızıl ateş.

 

Koçakaslan

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Cömert, kahraman yiğit.

 

Koçer

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Sağlıklı, yürekli kimse.

 

Koçakalp

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Cömert, kahraman yiğit.

 

Koman

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Umut.

 

Komutan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Bir asker topluluğunun başı, kumandan.

 

Konuröz
Köken: Türkçe
Cinsiyet:  Erkek
Anlam: Kahraman, yiğit kimse.

 

Kongur

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Sarı ile siyah karışımı bir renk, koyu kumral, kestane rengi.

 

Konguralp

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Kumral yiğit.

 

Kongurtay

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Esmer kimse.

 

Kor

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası. 2. Kırmızı. 3. Sıra, dizi, altın dizisi. 4. Dere.

 

Kora

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Eski. 2. Anahtar. 3. Karda açılan ince yol. 4. Olgunlaşmamış üzüm, koruk.

 

Koral

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Sınır muhafizı.

 

Koralp

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Ateşli, canlı, hareketli yiğit.

 

Koraltan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Ateşli, canlı, hareketli hükümdar.

 

Koramaz

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Kimseyi beğenmeyen, mağrur kimse.

 

Koraslan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Ateşli, canlı, hareketli yiğit kimse.

 

Koray

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Ateşli, canlı, hareketli kimse.

 

Korçak

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Heykel.

 

Korçan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Çağlayan.

 

Koşal

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: "Koş ve al" anlamında kullanılan bir ad.

 

Koşuk

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Koşma, şiir, türkü.

 

Koşukhan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Bir arada olan hükümdarlar.

 

Koşuktekin

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Bir araya gelmiş hükümdarlar.

 

Köker

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Köklü soydan gelen kimse.

 

Köksür

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: "Soyun genişlesin" anlamında kullanılan bir ad.

 

Körklü
Köken: Türkçe
Cinsiyet: Erkek
Anlam: bk. Görklü

 

Köroğlu
Köken: Türkçe
Cinsiyet: Erkek
Anlam: Ünlü Türk halk öyküsünün kahramanı.

 

Körpe

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Yeni yetişmiş, taze, genç.

 

Köse

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Bıyığı sakalı çıkmayan erkek. 2. Cılız, bodur. 3. Yeni evlenmiş erkek, güvey.

 

Kösem

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Kılavuz, yol gösteren, rehber.

 

Kösemen

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: bk. Kösem

 

Kösemen

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: bk. Kösem

 

Kösten

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Ilıca.

 

Köşek

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Deve yavrusu. 2. Torun.

 

Köşker

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Kunduracı.

 

Köz

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Kor, ateş koru, kızıl ateş parçası. 2. İçinde küçük küçük kor parçalan bulunan kül.

 

Közer

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Gören kimse.

 

Kukus

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Tomurcuk.

 

Kumral

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Saçları koyu sarı ve açık kestane rengi olan.

 

Kutsalar

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Uğur getiren, kutlu.

 

Kuzay

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Güneş görmeyen gölgelik yer.

 

Kuzey

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı. 2. Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer.

 

Kürşat

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Yiğit, alp. 2. Göktürk prenslerinden birinin adı

 

Melen

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: İşlenmemiş, kıraç toprak.

 

Meltem

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Yazın karadan denize doğru esen mevsim rüzgârı.

 

Meriç

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Kuş iskeleti.

 

Meriç

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Kuş iskeleti.

 

Moran

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: bk. Müren

 

Moray

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Yüzü mor renkli olan.

 

Moray 

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Yüzü mor renkli olan.

 

Oğuz
Köken: Türkçe
Cinsiyet:  Erkek
Anlam: 1. Sağlam, gürbüz, güçlü delikanlı. 2. Temiz kalpli dost, iyi arkadaş. 3. Kır adamı, köylü. 4. Saf, deneyimsiz kimse. 5. Türklerin en büyük boylarından birinin ve bu boydan olan kimselerin adı.

Oğuzalp
Köken: Türkçe
Cinsiyet:  Erkek
Anlam: Gerçekten dost olan yiğit.

Oğuzata
Köken: Türkçe
Cinsiyet:  Erkek
Anlam: Gerçek dost olan ata.

Okayer

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Beğenilen kimse.

Oksay
Köken: Türkçe
Cinsiyet: Erkek
Anlam: "Okları hazırla" anlamında kullanılan bir ad.

Oksar

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: "Okunu hazırla" anlamında kullanılan bir ad.

 

Okuş

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Zekâ, akıl, anlayışlılık. 2. Çağrı, davet.

 

Okuşlu

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Zeki, akıllı, anlayışlı.

 

Okyalaz

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Hareketli ve hararetli kimse.

 

Omaca

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Bel kemiği. 2. Topuk kemiği.

 

Omaç

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Hedef, amaç, gaye.

 

Omay

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Seçkin, seçilmiş. 2. Özet, öz.

 

Omur

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Omurgayı oluşturan kemiklerin ortak adı.

 

Omurca

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Küçük omur.

 

Omurtak

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Küçük kartal.

 

Ongur

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Kurtuluş.

 

Orkuş

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Ateş kırmızısı renkli bir kuş.

Oruz
Köken: Türkçe
Cinsiyet:  Erkek
Anlam: Düşünce.

Oyal

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: "Düşüncesine başvur" anlamında kullanılan bir ad.

 

Oyalı

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: 1. Oya ile süslenmiş. 2. Oya gibi güzel, zarif.

 

Oyalp

Köken : T.

Cinsiyet:       Erkek

Söyleyiş:      

Anlam    Görüş, düşünce sahibi yiğit.

 

Öger

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Akıllı, bilgili kimse.

 

Öktemer

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Güçlü kimse. 2. Onurlu kimse.

 

Ölmez

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Uzun ömürlü.

 

Ölmez

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Uzun ömürlü.

 

Ölmezbey

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Uzun ömürlü bey.

 

Örnek

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey. 2. Durumu ve niteliği benimsenmeye değer kimse.

 

Örnek       

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: 1. Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey. 2. Durumu ve niteliği benimsenmeye değer kimse.

 

Örsay
Köken: Türkçe
Cinsiyet: Erkek
Anlam: "Yüce olarak kabul et" anlamında kullanılan bir ad.

Özarda

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Sonradan gelen kimse.

 

Özdemir

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Özü demir gibi güçlü olan kimse.

 

Özdoru

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: bk. Özdoruk

 

Özdoruk

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Özü yüce olan kimse.

 

Özduran

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Özü sakin olan kimse.

 

Özerdal

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Genç kimse

 

Özerman

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Gerçekten yiğit, kahraman, yürekli kimse.

 

Özerol

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: "Gerçek yiğit ol" anlamında kullanılan bir ad..

 

Özertan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Gerçekten erdemli olan kimse.

 

Özertan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Gerçekten erdemli olan kimse.

 

Özerdem

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Bütün erdemleri özünde toplayan kimse.

 

Özerdim

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: "Özüne, gerçeğine erdim, ulaştım" anlamında kullanılan bir ad.

 

Özerdinç

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Özünden canlı, dinç olan erkek.

 

Özerek

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Asıl amaç, ulaşılmak istenen şey.

 

Özerhan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Gerçekten yiğit olan hükümdar.

 

Özerinç

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Gerçek huzura kavuşmuş kimse.

 

Özerk

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Kendi kendini idare edebilen kimse.

 

Özerkin

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Gerçek özgür kimse.

 

Özerkmen

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Özünden güçlü olan kimse.

 

Özerman

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Gerçekten yiğit, kahraman, yürekli kimse.

 

Özerol

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: "Gerçek yiğit ol" anlamında kullanılan bir ad..

 

Özertan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Gerçekten erdemli olan kimse.

 

Özertem

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Gerçekten erdemli olan kimse.

 

Özger

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: İyi, güzel, cana yakın kimse.

 

Özilter

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Yurdun gerçek koruyucusu, savunucusu olan kimse.

 

Özkerman

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Sağlam, temiz yürekli kimse.

 

Özsözlü

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Sözünden dönmeyen, sözünü tutan kimse.

 

Özsungur

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Gerçekten soğukkanlı, sakin kimse

 

Öztimur

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: bk. Özdemir

 

Özü

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Duru, katıksız olan.

 

Özüak

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Özü tertemiz olan kişi.

 

Özüdoğru

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Özü doğru olan kimse.

 

Özüm

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Kardeş gibi tutulup sevilen kimse.

 

Özüm

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Kardeş gibi sevilip tutulan kimse.

 

Özün

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Hakkıyla kazanılmış ün. 2. Şan.

 

Özün        

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: 1. Hakkıyla kazanılmış ün. 2. Şan.

 

Özvermiş

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Özverili davranan, fedakâr.

 

Özyurt

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Anayurt.

 

Özyurt 

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Anayurt.

 

Parlar

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Işık saçan, ışıldayan, aydınlık veren.

 

Peköz

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Özü sağlam kimse.

 

Sağlar

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Sağ ve sağlıklı olanlar.

 

Salgur

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Saldıran, saldırgan.

 

Sarıalp

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Sarışın yiğit.

 

Sarıbay

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Sarışın kimse.

 

Sarıca

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Sarıyı andıran, sarıya yakın. 2. Yaban arısı.

 

Sarıcabay

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Sarışın kimse.

 

Sarıçam

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Bir çam çeşidi.

 

Sarıçiçek

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Sarı renkli çiçek.

 

Sarıer

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Sarışın kimse.

 

Sarıgüzel

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Sarışın güzel.

 

Sarıhan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Sarışın hükümdar.

 

Sarıkaya

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Güçlü, kuvvetli sarışın kimse.

 

Sarıtaş

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Güçlü, kuvvetli sarışın kimse.

 

Sarkan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Kovan.

 

Sarmaşık

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Koyu yeşil renkli, değişik biçimli yaprakları olan tırmanıcı bir bitki.

 

Sarp

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Çetin, sert, şiddetli. 2. Dik, çıkılması ve geçilmesi güç.

 

Sarper

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Sert, güçlü erkek.

 

Sarphan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Güçlü, kuvvetli hükümdar.

 

Saruca

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: bk. Sarıca

 

Savaşer

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Savaşçı kimse.

 

Say

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Düz, tabaka biçiminde, ince yassı taş. 2. İri, büyük kaya. 3. Arkadaş 4. Su kaynağı. 5. Elçi.

 

Saya

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Kundura yüzü. 2. Ağıl, ahır. 3. Anadolu’da çeşitli giysilerin ortak adı.

 

Sayan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Sayar, saygılı, hürmet eden.

 

Sayar

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Saygılı, hürmet eden.

 

Saybay

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Sayılan, hürmet edilen bey.

 

Saydam

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan nesne. 2. Parlak, ışıklı.

 

Saydam

Köken: Türkçe                                                                                                        

Cinsiyet: Kız

Anlam: 1. İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan nesne. 2. Parlak, ışıklı.

 

Saygı

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı dolayısıyla bir kimseye karşı dikkatli özenli, ölçülü davranmaya neden olan sevgi duygusu.

 

Saygı

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı dolayısıyla bir kimseye karşı dikkatli özenli, ölçülü davranmaya neden olan sevgi duygusu.

 

Sazak

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Kuvvetli ve soğuk esen yel. 2. Soğuk yelle birlikte yağan hafif kar. 3. Bataklık, sazlık. 4. Küçük pınar, kaynak.

 

Sermin

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Güzel, kibar.

 

Sezer

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Duygulu, hisli, anlayışlı.

 

Sezer

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Duygulu, hisli, anlayışlı.

 

Somay

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Ay gibi kusursuz, eksiksiz olan güzel.

 

Somay

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Ay gibi kusursuz, eksiksiz olan kimse.

 

Somer

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Doğru, güçlü kimse.

 

Songur

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Şahin. 2. Ağır, hantal.

              

Songurhan

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Şahin gibi güçlü olan hükümdar.

 

Songurkan

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Şahin gibi güçlü soydan gelen.

 

Sonsuz

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Sonu olmayan, sürecek olan, ebedî.

 

Sonsuz

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Sonu olmayan, sürecek olan, ebedî.

 

Soral

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: "Sorup al" anlamında kullanılan bir ad.

 

Sorguç

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Kimi kuşların başlarında bulunan uzun tüylere verilen ad. 2. Tuğ. 3. Soru soran, sorgulayan.

 

Sorgun

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Bir tür söğüt ağacı. 2. Sıkı, sert. 3. Çok uzun ve güzel saç.

 

Sorkun

Köken :   T.

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Yüksek dağların sırt ve etekleri. 2. Dağlarda yetişen yabani söğüt.

 

Soyalp

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Yiğit soydan gelen kimse.

 

Soyer

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Soylu kimse.

 

Soyöz

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Özü soylu olan.

 

Sökmen

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Yiğitlere verilen san. 2. Selçuklulara bağlı Hasankeyf Artuklu Beyliği'nin kurucusunun adı.

 

Sökmener

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Yiğit kimse.

 

Sökmensü

Köken:  Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Yiğit asker, yiğit subay.

 

Sökmensüer

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Yiğit asker.

 

Sönmez

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Parlaklığını, ışığını hiç yitirmez, her zaman canlı.

 

Sönmez

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Parlaklığını, ışığını hiç yitirmez, her zaman canlı.

 

Sönmezalp

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Parlaklığını, ışığını hiç yitirmez, her zaman canlı olan yiğit.

 

Sönmezay

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Parlaklığını, ışığını hiç yitirmez, her zaman canlı olan kimse.

 

Sönmezay

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Parlaklığını, ışığını hiç yitirmez, her zaman canlı olan kimse.

 

Sönmezer

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Parlaklığını, ışığını hiç yitirmez, her zaman canlı olan kimse.

 

Sözal

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: "Söz iste, konuş" anlamında kullanılan bir ad.

 

Sözen

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Güzel konuşan, söylev veren, hatip.

 

Sözen

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Güzel konuşan, söylev veren, hatip.

 

Sözer

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Sözünde duran kimse.

 

Sözmen

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Güzel, etkili konuşan kimse.

 

Suca

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Uzun, düzgün boy.

 

Sukuşu

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Su kıyılarında yaşayan bir tür kuş.

 

Sungur

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Soğukkanlı, sakin kimse. 2. Akdoğan.

 

Sunguralp

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Soğukkanlı ve doğan gibi güçlü yiğit.

 

Sürmeli

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: 1. Gözleri sürme çekilmiş gibi güzel olan kimse.    2. Bir tür buğday.

 

Sürsoy

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: "Soyun sürsün, genişlesin" anlamında kullanılan bir ad.

 

Şenyer

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Mutlu, sevinçli, neşe dolu kimse.

 

Şenyurt

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Neşeli, mutlu insanların yurdu.

 

Tagan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Güvercin.

 

Tagay

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Silah. 2. Annenin erkek kardeşi, dayı.

 

Talaz

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Kasırga, fırtına.

 

Tandoruk

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Şafak vaktinde doğmuş gururlu kimse.

 

Tanyer

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: bkz. Tanyeri

 

Tanyer 

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: bkz. Tanyeri

 

Tanyeri

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Güneş doğmak üzereyken ufukta hafifçe aydınlanan yer.

 

Tanyeri

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Güneş doğmak üzereyken ufukta hafifçe aydınlanan yer.

 

Tarıman

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Tarımla uğraşan kimse, rençper.

 

Tarman

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: bk. Tarıman

 

Tekil

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Tek, bir.

 

Teköz

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Özü benzersiz nitelikler taşıyan kimse.

 

Teközer

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Özü benzersiz nitelikler taşıyan erkek.

 

Tekün

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Çok ünlü kimse.

 

Tekünlü

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Çok ünlü kimse.

 

Temizer

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Dürüst kimse.

 

Teközer

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Özü benzersiz nitelikler taşıyan erkek.

 

Temren

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Ok, kargı gibi silahların ucundaki sivri demir.

 

Tepedelen

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Yalçın kayalar üstüne yapılmış şato.

 

Tilbe

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Abdal, derviş, gezginci ozan.

 

Tilmaç

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: bk. Dilmaç

 

Timuçin

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Katı, sağlam demir.

 

Timur

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Demir.

 

Tokdemir

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Söyleyiş:

Anlam: Demir gibi sağlam ve güçlü olan kimse.

 

Toköz

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Gözü ve gönlü doymuş olan kimse.

 

Tokuş

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Savaş.

 

Tokuşhan

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Savaşçı hükümdar.

 

Tokuz

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Dokuz. 2. Kalın ve sık dokunmuş kumaş

 

Tokuzer

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Dokuz kişi.

 

Tolga

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Savaşçıların başlarına giydikleri demir başlık.

 

Tolgahan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Savaşa hazır hükümdar.

 

Tolgan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Dolanan, dolaşan.

 

Tolgay

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Çevre, dolay.

 

Tor

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Toy, deneyimsiz. 2. Ürkek, çekingen, utangaç. 3. Mağrur, gururlu. 4. Fidan. 5. Tok sözlü. 6. Balık ağı.

 

Toraman

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Güçlü, kuvvetli kimse.

 

Toran

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Güçlü, kuvvetli, iri yarı kimse. 2. Yiğit, kahraman.

 

Torgay

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Serçe, tarla kuşu.

 

Torhan

Köken: Torhan

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Gururlu hükümdar.

 

Torumtay

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Yırtıcı bir kuş türü.

 

Tömek

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Ekin yığını. 2. Kaba. 3. Alçak, kısa. 4. Top gibi, toprak.

              

Tuman

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Nem, çiy. 2. Duman, sis. 3. Şalvar.

 

Tumay

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Sessiz, sakin.

 

Tunçaral

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Birine destek olan güçlü kimse.

 

Turna

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika'da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş

 

Tülek

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Kumaz, açıkgöz, düzenci. 2. Efe. 3. Çok genç, delikanlı. 4. Zengin. 5. Saygın kimse. 6. Sakin. 7. Gururlu.

 

Tülen

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: İlk kez çocuk doğuran genç kadın.

 

Türkaslan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Aslan gibi güçlü Türk.

 

Türköz

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Özü, aslı Türk olan.

 

Tüzemen

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Adaletli kimse. 2. Yasa adamı, hukukçu.

 

Uca

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Sırt, arka. 2. Yüksek, yüce.

 

Ucaer

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Değerli, yüce kimse.

 

Ucatekin

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Yücelikte eşsiz kimse.

 

Uçan

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Uçma eylemini yapan. 2. İki yelkenli gemi.

 

Uçanay

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Çok sevinen insan.

 

Uçanok

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Ok gibi uçarak giden kimse.

 

Uçantekin

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Çok sevinen kimse.

 

Uçar

Köken: Türkçe.

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Uçan, uçucu.

 

Uçarer

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Çok sevinen kimse.

 

Uçarlı

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Gerçekçi olmayan, hayaller peşinde koşan kimse.

 

Uçay

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Son ay.

 

Uçur

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Vakit, an. 2. Fırsat. 3. Mevsim.

 

Uçur         

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: 1. Vakit, an. 2. Fırsat. 3. Mevsim.

 

Ular

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Erkek keklik.

 

Uluca

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Üstte, üst derecede bulunan kimse, önder.

 

Uluçağ

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Hayırlı, uğurlu dönem.

 

Uluçam

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Yüce, erdemli ve saygın olan kimse.

 

Ulum

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Ululuk, haşmet, büyük gösteriş.

 

Uluman

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Ulu, yüksek, saygın kimse.

 

Ulumeriç

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Meriç Irmağı gibi coşkun olan kimse.

 

Uma

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Armağan, hediye. 2. Konuk, misafir.

 

Umaç

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Amaç, hedef. 2. Umulan şey, umut.

 

Umay

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: 1. Orhun Yazıtları’nda geçen, çocukları ve hayvan yavrularını koruduğuna inanılan kadın Tanrı. 2. Devlet kuşu.

 

Uruz

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Hedef, amaç.

 

Uyar

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Uygun, yerinde. 2. Boyun eğen, uysal, nazik kimse.

 

Uygur

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Uygar, medeni.

 

Uygur

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Uygar, medeni.

 

Ülker

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Boğa burcunda yedi yıldızdan oluşan takım.

 

Ülker

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Boğa burcunda yedi yıldızdan oluşan takım.

 

Ülkülü

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Ülküsü olan kimse.

 

Ünüvar

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Ünlü, tanınmış kimse.

 

Ürkmez

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Korkmaz, yılmaz.

 

Ürkün

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Korku, çekingenlik.

 

Varaş

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Anlayış, akıl, zekâ.

 

Vardar

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Yugoslavya ve Yunanistan’da Selânik körfezine dökülen ırmak.

 

Vargın

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Ulaşan, isteğine erişen.

 

Varlık

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: 1. Zenginlik, para, mal mülk. 2. Önemli, yararlı, değerli. 3. Yaşam, hayat. 4. Var olan her şey.

 

Varlık

Köken: Türkçe        

Cinsiyet: Erkek                         

Anlam: 1. Zenginlik, para, mal mülk. 2. Önemli, yararlı, değerli. 3. Yaşam, hayat. 4. Var olan her şey.

 

Varol

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: "Yaşa, uzun ve sağlıklı bir yaşamın olsun" anlamında kullanılan bir ad.

 

Vural

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: "Vur ve al" anlamında kullanılan bir ad.

 

Vurgun

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Birine tutkun, âşık.

 

Yalabuk

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Güzel, yakışıklı, sevimli. 2. Parlak, ışıltılı. 3. Şimşek. 4. Çevik, atik, işgüzar. 5. Kavgada üstün gelen.

 

Yalap

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Parıltı. 2. İvedi, hızlı, çabuk. 3. Sarı renkli bir kuş.

 

Yalav

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Alev, ateş.

 

Yalav

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Alev, ateş.

 

Yalavaç

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Peygamber, elçi.

 

Yalaz

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Alev.

 

Yalaza

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Alev.

 

Yalazabay

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Alevli, coşkun kimse.

 

Yalazahan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Alevli, coşkulu hükümdar.

 

Yalazalp

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Alev gibi parlak yiğit.

 

Yalazan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Şimşek.

 

Yalazan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Şimşek.

 

Yalazay

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Alev gibi parlak olan.

 

Yalazay

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Alev gibi parlak olan.

 

Yalazakan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Alevli, coşkulu bir soydan gelen kimse.

 

Yalçın

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Dik, sarp. 2. Düz, kaygan. 3. Parlak, cilalı.

            

Yalçıner

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Sert kimse.

 

Yalçınkaya

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Sert, güçlü kimse.

 

Yalçuk

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Parlak, parlayan. 2. Elçi.

            

Yalçuk

Köken: Türkçe                                                                                    

Cinsiyet: Kız                                                                                       

Anlam: 1. Parlak, parlayan. 2. Elçi.

          

Yaldırak

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: bk. Yaltırak

 

Yaldırım

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: bk. Yıldırım

 

Yaldırım

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Bir şeye altın veya gümüş görünümü vermek için kullanılan sıvı veya yaprak durumundaki altın, gümüş veya bunların benzeri madde.

 

Yalgı

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Büyü, sihir. 2. Yalnız.

 

Yalgın

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Serap, ılgın. 2. Alev.

 

Yaraşık

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: 1. Yakışır, uygun, layık. 2. Yakışıklı. 3. Süs, ziynet, güzellik.

            

Yaraşık

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek                                                                     

Anlam: 1. Yakışır, uygun, layık. 2. Yakışıklı. 3. Süs, ziynet, güzellik.

 

Yardak

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Yardımcı, arkadaş.

 

Yargan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: bkz. Yarkan

 

Yarkan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Yüksek devlet mahkemesi.

 

Yarkın

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: 1. Şimşek, ışık. 2. Işıklı.

 

Yarkın    

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Şimşek, ışık. 2. Işıklı.

 

Yarlık

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Buyruk, ferman. 2. Yasa, kanun. 3. Yoksul. 4. Bağış, lütuf.

 

Yarluk

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: bkz. Yarlık

 

Yarpuz

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Nane türünden, güzel kokulu bir bitki.

 

Yaruk

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Işık, aydınlık, parlaklık, parıltı.

 

Yaşın

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: 1. Işık, parlaklık. 2. Şimşek. 3. Gizli.

              

Yaşın

Köken: Türkçe                       

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Işık, parlaklık. 2. Şimşek. 3. Gizli.

            

Yaşıyan

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Işıldayan, parlayan.

 

Yaşlak

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Yaşlı, ömürlü, ihtiyar. 2. Gizli.

 

Yavuz

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. İyi, güzel. 2. Mert, cesur. 3. Becerikli, hamarat. 4. Yumuşak huylu. 5. Kötü, sert, keskin, güçlü, çetin.

 

Yavuzalp

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Cesur, güçlü yiğit.

 

Yavuzay

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Cesur, güçlü kimse.

 

Yavuzbay

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Cesur, güçlü kimse.

 

Yavuzhan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Cesur, güçlü hükümdar.

 

Yediger

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Büyükayı takımyıldızı.

 

Yergin

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Hüzünlü, tasalı, kaygılı.

 

Yerik

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Uygun, elverişli, yaraşan.

 

Yersel

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Yerle ilgili, yere ait.

 

Yertan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Şaşılacak kadar güzel olan yer.

 

Yoma

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Efsane.

 

Yomut

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Yenen, üstün gelen.

 

Yumlu

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: 1. Uğurlu, kutlu. 2. Kutsal, mübarek.

 

Yumuk

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: 1. Açılmamış çiçek, gül goncası. 2. Uysal, sessiz, ağırbaşlı.

 

Yura

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Dağ sırtı.

 

Yurdaal

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: "Yurda kabul et" anlamında kullanılan bir ad.

 

Yurdaay

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Yurdu aydınlatan kimse.

 

Yurt

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: 1. Oturulan yer, ev. 2. Ülke, vatan memleket.

 

Yurt

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız                               

Anlam: 1. Oturulan yer, ev. 2. Ülke, vatan memleket.    

 

Yurtal

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: bk. Yurdal

 

Yurtbay

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Erkek

Anlam: Ülkenin zengini olan kimse.

 

Yurter

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Ülkenin yiğit insanı.

 

Yurtgüven

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: "Ülkene güven" anlamında kullanılan br ad.

 

Yurtkulu

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Ülkesine hizmet eden kimse.

 

Yurtkuran

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Ülkeyi yöneten kimse.

 

Yurtman

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Yurdunu çok seven kimse.

 

Yurtsal

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Yurtla ilgili, yurda ait.

 

Yurtsan

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Ülkenin en tanınmış kimsesi.

 

Yurtsan

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Ülkenin en tanınmış kimsesi.

 

Yurtsay

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: "Yurduna değer ver" anlamında kullanılan bir ad.

 

Yurtsev

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: "Ülkeni sev" anlamında kullanılan bir ad.

 

Yurtsev

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: "Ülkeni sev" anlamında kullanılan bir ad.

 

Yurtseven

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: Ülkesini seven kimse.

 

Yurtseven

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Ülkesini seven kimse.

 

Yurtsever

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Ülkesini seven kimse.

 

Yurtsever

Köken: Türkçe

Cinsiyet: Kız

Anlam: Ülkesini seven kimse.

 

Yurtsevil

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: "Ülkendekiler tarafından sevil" anlamında kullanılan bir ad.

 

Yurtsevin

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Kız

Anlam: "Ülkenizi sevin" anlamında kullanılan bir ad.

 

Yurttaş

Köken: Türkçe

Cinsiyet:  Erkek

Anlam: Yurtları veya yurt duyguları aynı olanlardan her biri.

 

Kaynak: TDK