Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

 

LAZCA ADLAR

 

A harfi ile başlayanlar

Abca            dere

Abja            dere

Afara            bir kez

Ağani            yeni

Ağne            yeni

Ağnoba        yenilik

Akonay        buralı

Akoni            buralı

Aliyoni          martı

Ansaneri       asi

Aravani        bir yer ismi

Ardido         birçok

Arfara        bir kez

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Arsima    bir sen bir ben

Arso            bir kısmı

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_erk.gif Arte        bir ışık

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_erk.gif Artena    bir ışık

Artoba        birlik

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Aşela        Lazcada bir isim

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Aşena        Lazcada bir isim

 

B harfi ile başlayanlar

Bageni            dağ evi

Bandara        bayrak

Barva            rüzgar, fırtına

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Bedali        işleme, oya

Bedi            talih, kader

Berona        çocukluk

Berva            fırtına

Boda            ağ

Butka            yaprak

 

C harfi ile başlayanlar

Cetanu        aydınlanmak

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Ceyona       aşağı olan bölge

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_erk.gif Cibu            Lazcada bir isim

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_erk.gif Cino            martı

Civane            iskete kuşu

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_erk.gif Cordani        Lazcada bir isim

Cuneli            güneşli

 

Ç harfi ile başlayanlar

Çala                dere

Çamule            gözyaşı

Çere                renk

Çilamure        gözyaşı

Çodina            bitiş

Çona            ışık

 

D harfi ile başlayanlar

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Dadala        oyuncak, boncuk

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Dadali        gül

Degi            dilim

Didi            büyük

Dido            büyük

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_erk.gif Dina        Lazcada bir isim

Dirvana        gökçe güvercin

Dobira        iyi toprak

Doskida        baki kalmak

Doskuda       baki kalmak

 

E harfi ile başlayanlar

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Ekana        Lazcada bir isim

Elabars        esiyor

Elamti        yukarı doğru kalan yer

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Elaşina    hatıra

Elva            yukarı çıkmak

Empula        bulut

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Ena          ey(ünlem)

Esvara        her şey

Eşvanu        nefes almak

Evre            kıble rüzgarı

Evro            kıble rüzgarı

Ezmoce        rüya

 

F harfi ile başlayanlar

Fanusa         gelincik balığı

 

G harfi ile başlayanlar

Gema            dağ

Gemzuli        hüzünlü

Gemzulu        hüzünlenmek

Germa            dağ

Getanu            aydınlanmak

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Geyona        aşağı olan bölge

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_erk.gif Gobazgu      tuzak kurmak

Gola            yayla

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Gonoşina    hatır

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_erk.gif Gubazi        Lazika krallarından biri

Gurgula          gök gürültüsü

Gurişe            yürekten

Guri                yürek

Guroni            cesur

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Gyuli           gül

Gzamşine       yoldaş

 

İ harfi ile başlayanlar

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif İklima         tutunulabilir olan

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif İlimba         Sevilebilir olan

İrday              büyüsün

İrdas              büyüsün

İrden              büyüyor

İsina              Köy dışında kalan ve çayır, odun vs. gibi ihtiyaçların karşılandığı yer.

İvi             iz

İvri            iz

 

J harfi ile başlayanlar

Jora    güneş

Jova    güneş

Jurte    iki ışık, ikinci ışık

 

K harfi ile başlayanlar

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_erk.gif Katsa    Lazcada bir isim

Kiana    dünya

Klesti    buğu, buhar

Kolheti    lazların ataları

Kresti    buğu, buhar

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_erk.gif Kusta    Lazcada bir isim

 

L harfi ile başlayanlar

Ladre    olgunlaşmamış, ham

Lamseri    sakinleşmiş

Lande    akis, yansıma

Laze    Laz

Leba    geç (vakit)

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Lika    Lazcada bir isim

Limcera    akşam vakti

Limsa    bitki türü, ağ

Livadi    bahçe

Liva    kar suyu

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Loresima    papatya

Lori    ince uzun arazi parçası

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_erk.gif Loti    Lazcada bir isim

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Lova    tatlı

Lovi    çil

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Loya    tatlı

Lumcera    akşam vakti

 

M harfi ile başlayanlar

Majura    ikinci

Mamandulya    bir bitki

Mani    çabuk

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_erk.gif Mapa    kral

Mapatule    kuş adı

Masuma    üçüncü

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Mbuli    kiraz

Mcora    güneş

Medi    Umut

Medvina    yakmak

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Mektasi    ipek

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Meleni    öteki

Meona    peşi sıra

Meşona    umut

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Metaksi    ipek

Metanu    ışık tutmak

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Mira    yüz, çehre, eser

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Misa    sakin

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Mişa    kime

Mjora    güneş

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Mjorana    güneşçik

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Mjoranda    güneşin kız kardeşi

Mjorandğa    güneş günü

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Mjoraste    gün ışığı

Mjoraşa    güneşe

Mjoraşe    güneşten

Mjoraşi    güneşin

Mjorate    güneşle

Moleni    beriki

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Moni    boncuk

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Morçi    filiz

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Morde    Büyük, ulu, bilge

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Morderi    büyümüş

Mosa    ağ

Mosi    Bir bitki adı

Mpula    bulut

Mula    Karaağaç

Murgi    yün yumağı

Mzoğa    deniz

Mzuğa    deniz

 

N harfi ile başlayanlar

Nadven    yanıyor

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Nana    anne

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Natina    Lazcada bir isim

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Nena    ses,dil

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Nergi    fidan

Nogure    ideal,hedef

Noseri    akıllı

Noseri    akıl

Nosoni    akıllı

Nosta    lezzet

Nostoni    lezzet

Noveli    iz

Nzeli    verimli toprak

 

O harfi ile başlayanlar

Obaru    esmek

Okro    altın

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Olimbera    aşk, sevgi

Ontule    bahçe

Opordace    sevgili, biricik

Orane    meydan

Orena    meydan

Orko    altın

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Oropa    aşk

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Oroperi    sevilen sevilmiş

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Oroponi    sevilecek şey

Oruba    dere

Otanu    aydınlatmak

Ovaponi    olacak, olmaklık

Oyaponi    olacak, olmaklık

 

P harfi ile başlayanlar

Pagara    büyük ateş

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Paluri    alev

Palu    yavan

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_erk.gif Pandu    Lazcada bir isim

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Parpali    kelebek

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Patuli    kar tanesi

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Patulya    kar tanesi

Pavri    yaprak

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Peri    renk

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Peroni    renkli

Peruma    fırtına deresi

Pozi    yaban karayemişi

Pozoni    bir ırmak adı

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Pukina    çiçekçik

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Pukri    çiçek

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Pukrinora    ilkbahar, çiçek mevsimi

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Pukuri    çiçek

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Pukuroni    çiçekli

Pulera    sis

Puleri    gizli

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Purki    çiçek

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Purkinora    ilkbahar çiçek mevsimi

 

R harfi ile başlayanlar

Ragi    kuş tuzağı

Rossi    iyi

Rova    çil

Ruba    dere

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Rubamşali    deresarmaşığı

 

S harfi ile başlayanlar

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_erk.gif Sifteri    atmaca

Simadi    işaret

Sindoma    sen ve ben

 

Ş harfi ile başlayanlar

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Şana    şenlik, mutluluk

Şineri    saygın

Şozi    kuzey

Şura    koku

Şuri    can, nefes

Şurimşine    can yoldaşı

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Şurina    küçük can

Şurite    canlı

 

T harfi ile başlayanlar

Tamo    yavaş

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Tana    ışılda, parla

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_erk.gif Tandi    Lazcada bir isim

Taneri    aydınlık

Tani    aydınlat

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_erk.gif Tantu    Lazcada bir isim

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Tanuma    Lazcada bir isim

Tanura    aydınlık

Tanur    sabah yıldızı

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Tatia    Lazcada bir isim

Tena    ışık

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Tenda    ışığın kardeşi

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Teona    ışıklı alan

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Timya     nadir, az bulunan

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Tisya    kurban

Tişineri    olgun

Toba    Göl

Toliçona    göz nuru

Toli    göz

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Tolina    küçük göz

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Topri    bal

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Topuri    bal

Tubi    ikiz

Tuta    ay

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Tutada    ayın kızkardeşi

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Tutana    küçük ay

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Tutanda   ayın kız kardeşi

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Tutaste    ay ışığı

Tutaşa    aya

Tutaşe    aydan

Tutaşi    ayın

 

U harfi ile başlayanlar

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Uçana    karacık

 

V harfi ile başlayanlar

Viya    vücut sörfü

Volina    serbest

 

Y harfi ile başlayanlar

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Yeli    açelya

Yema    öğle

Yulva    doğu

Yuzini    sığ

 

Z harfi ile başlayanlar

Zeni    düzlük

Zenimosi    bitki

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Zenişi    boncuk

Zifona    fırtına

Zifozi    fırtına

Zuğa    deniz

http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif Zuğana    küçük deniz

Alfabetik olarak aşağıda sunduğumuz listede kız (http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_kiz.gif), erkek (http://www.lazuri.com/mtrl/logo_a_erk.gif) şeklinde işaretlenmiştir. İşaretlenmemiş olanlar her iki alternatifte de kullanılabilecek isimlerdir. Her kültürde olduğu gibi Laz kültüründe de anlamı bilinmeyen isimler az da olsa mevcuttur. Anlamı bilinenler açıklanmıştır.

http://www.lazuri.com/tkvani_ncarepe/a_k_lazuri_yoxope.html