Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

Kaygusuz Abdal
Seyyid Ali Sultan
Hacım Sultan

 

 

Kalenderiler

Selçuklu devrinde Kalenderî, Cavlakî ve Haydarî, Beylikler döneminde bunlara ilaveten Abdâlân-ı Rum yahut Rum Abdalları denilen Kalenderî zümrelerinin, 15.yüzyıldan itibaren de Işık ve Torlak gibi iki yeni isim daha aldıkları görülür. Daha önceki devirlere nisbetle bu devirde yaşayan Kalenderîleri tanımakta daha şanslı sayılırız. Çünkü kaynaklarımız daha zengindir. Bu kaynaklara geçebilmiş olanlardan özellikle şunlar dikkatimizi çekiyor:

(Osmanlı İmparatorluğu'nda Marjinal Sufilik: Kalenderiler, Ahmet Yaşar Ocak, s.145-146, Timaş yayınları)