Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

Mezhepler
Alevilik
Celvetiyye tarikatı
Cerrahilik
Çeştiyye tarikatı
Ekberiyye tarikatı
Galibilik
Halvetilik
Haricilik
Hurufilik
Kadirilik
Kalenderilik
Kübreviyye tarikatı
Mevlevilik
Nakşibendilik
Rifailik tarikatı
Safeviye tarikatı
Şazeliyye tarikatı
Şiilik
Sühreverdiyye tarikatı
Yesevilik
Zahidlik-Tanrının Kural tanımaz Kulları

 

 

 

İslami mezhep ve tarikatlar

İslami Mezheplerin dünya üzerindeki dağılımı