Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

1 Matta
2 Markos
3 Luka
4 Yuhanna
5 Elçilerin İşleri
6 Pavlus
7 Pavlus
8 Pavlus
9 Pavlus
10 Pavlus
11 Pavlus
12 Pavlus
13 Pavlus
14 Pavlus
15 Pavlus
16 Pavlus
17 Pavlus
18 Pavlus
19 İbraniler
20 Yakup
21 Petrus
22 Petrus
23 Yuhanna
24 Yuhanna
25 Yuhanna
26 Yuhanna
27 Vahiy

İncil ile ilgili bilgilere ulaşmak için soldaki bağlantı düğmelerine tıklayabilirsiniz
 

 

 

İNCİL